Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcscasecmp - porównuje dwa łańcuchy szerokich znaków, nie zważając na wielkość liter

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    wcscasecmp():
      Od glibc 2.10:
        _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
      Przed glibc 2.10:
        _GNU_SOURCE

OPIS

    Funkcja wcscasecmp() jest odpowiednikiem szerokoznakowym funkcji strcasecmp(3). Porównuje
    dwa łańcuchy szerokich znaków, określane przez s1 i s2, nie zważając przy tym na różnice
    wielkości liter (towupper(3), towlower(3)).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcscasecmp() zwraca zero, gdy łańcuchy są sobie równe, nie licząc różnic w
    rozmiarach liter. Wartość dodatnia zwracana jest, gdy s1 jest większy niż s2 przy
    zaniedbaniu rozmiarów liter. Wartość ujemna jest zwracana, jeśli s1 jest mniejszy od s2
    przy zaniedbaniu rozmiarów liter.

WERSJE

    wcscasecmp() jest dostarczane przez glibc od wersji 2.1.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────┬────────────────────────┬────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość    │
    ├─────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │wcscasecmp() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe locale │
    └─────────────┴────────────────────────┴────────────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2008. Funkcja nie występuje w POSIX.1-2001 i nie jest dostępna w większości innych
    systemów.

UWAGI

    Zachowanie wcscasecmp() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

ZOBACZ TAKŻE

    strcasecmp(3), wcscmp(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.