Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcscspn - szuka w łańcuchu szerokich znaków dowolnego znaku z zadanego zbioru

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    size_t wcscspn(const wchar_t *wcs, const wchar_t *reject);

OPIS

    Funkcja wcscspn() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcspn(3). Określa długość
    najdłuższego początkowego segmentu wcs, który w całości  składa  się  ze  znaków
    niewymienionych  w  reject.  Innymi  słowy,  szukane  jest pierwsze wystąpienie w
    szerokoznakowym łańcuchu wcs któregokolwiek z szerokich znaków wymienionych w reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcscspn() zwraca liczbę szerokich znaków w najdłuższym początkowym segmencie wcs,
    składającym się w całości ze znaków niewymienionych w reject. Innymi słowy, zwracana jest
    pozycja pierwszego znaku wcs, należącego do zbioru znaków z reject lub  wartość
    wcslen(wcs), jeśli takiego znaku nie ma.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │wcscspn() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

    strcspn(3), wcspbrk(3), wcsspn(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.