Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    wcslen - określa długość łańcucha szerokich znaków

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    size_t wcslen(const wchar_t *s);

OPIS

    Funkcja wcslen() jest szerokoznakowym odpowiednikiem strlen(3). Określa długość łańcucha
    szerokich znaków,wskazywanego przez s, nie licząc kończącego szerokiego znaku null
    (L'\0').

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja wcslen() zwraca liczbę szerokich znaków w s.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │wcslen() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

ZOBACZ TAKŻE

    strlen(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.