Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    tty - bieżący terminal sterujący

OPIS

    Plik /dev/tty jest plikiem specjalnym urządzenia znakowego o numerze głównym 5 i pobocznym
    0, najczęściej z prawami dostępu 0666 i należący do użytkownika root i grupy tty. Jest
    synonimem terminala sterującego danego procesu, jeśli taki istnieje.

    Oprócz żądań ioctl(2) obsługiwanych przez urządzenie, do którego odnosi się tty,
    obsługiwane jest żądanie TIOCNOTTY ioctl(2).

  TIOCNOTTY
    Odłącza bieżący proces z jego terminala sterującego.

    Jeśli proces jest liderem sesji, to do grupy procesów pierwszoplanowych wysyłane są
    sygnały SIGHUP i SIGCONT, a wszystkie procesy w bieżącej sesji tracą swoje terminale
    sterujące tty.

    Ta funkcja ioctl(2) działa jedynie na deskryptorach plików podłączonych do /dev/tty. Jest
    używana przez procesy demonów, gdy są uruchamiane przez użytkownika na terminalu. Proces
    próbuje otworzyć /dev/tty. Jeśli operacja ta się powiedzie, proces odłącza się od
    terminala za pomocą TIOCNOTTY. Jeśli operacja ta się nie powiodła, wówczas oczywiście
    proces nie ma swojego terminala, więc nie potrzebuje się odłączać.

PLIKI

    /dev/tty

ZOBACZ TAKŻE

    chown(1), mknod(1), ioctl(2), termios(3), console(4), tty_ioctl(4), ttyS(4), agetty(8),
    mingetty(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM)
    <alder@civic.amg.net.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.