Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    at.allow, at.deny - określa, kto może przekazywać zadania do at lub batch

OPIS

    Pliki /etc/at.allow i /etc/at.deny decydują o tym, którzy użytkownicy mogą przekazywać
    polecenia do późniejszego wykonania za pośrednictwem at(1) lub batch(1).

    Pliki te zawierają listę nazw użytkowników, po jednej w wierszu. Używanie odstępów
    (spacji, tabulatorów) nie jest dozwolone.

    Jeśli istnieje plik /etc/at.allow, to zezwala się na używanie at wyłącznie użytkownikom w
    nim wymienionym.

    Jeżeli nie istnieje /etc/at.allow, to sprawdzany jest /etc/at.deny — każdy użytkownik
    niewymieniony w tym pliku może używać at.

    Pusty plik /etc/at.deny oznacza, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z at.

    Jeśli nie istnieje żaden z tych plików, to tylko administrator systemu może używać at.

ZOBACZ TAKŻE

    at(1), cron(8), crontab(1), atd(8).

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  3.1.16
    oryginału.

                     wrzesień 1997                AT.ALLOW(5)