Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu3_all bug

NAZWA

    deb-extra-override - plik dodatkowych nadpisań archiwum Debiana

SKŁADNIA

    override

OPIS

    Większość informacji o binarnym lub źródłowym pakiecie może być zawarta w pliku
    control/.dsc, jednak cała ta informacja może być nadpisana podczas eksportowania do plików
    Packages/Sources. Plik dodatkowych nadpisań zawiera takie właśnie nadpisania.

    Dodatkowy plik nadpisań ma prosty format pól rozdzielonych białymi znakami (spacjami).
    Dozwolone są komentarze (zaczynające się od #).

      pakiet nazwa-pola wartość

    pakiet jest nazwą binarnego lub źródłowego pakietu.

    nazwa-pola jest nazwą nadpisywanego pola. wartość jest wartością, która będzie umieszczona
    w tym polu. Może ona zawierać spacje, ponieważ linia jest dzielona podczas parsowania na
    nie więcej niż 3 kolumny.

    Dodatkowe pliki nadpisań używane do stworzenia oficjalnych list Packages można znaleźć w
    katalogu indices na każdym mirrorze Debiana.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg-scanpackages(1), dpkg-scansources(1), apt-ftparchive(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012