Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAZWA

    deb-old - stary format binarnego pakietu Debiana

SKŁADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    Format .deb jest formatem binarnego pakietu Debiana. Ta strona podręcznika opisuje stary
    format, używany przed wersją 0.93 Debiana. Szczegóły nowego formatu można znaleźć w
    deb(5).

FORMAT

    Plik składa się z dwu linii informacji o formacie jako tekst ASCII, po których następują
    dwa połączone pliki ustar spakowane gzipem.

    Pierwszą linią jest numer wersji formatu, wyrównany do 8 cyfr. Dla starego formatu numer
    ten wynosi 0.939000.

    W drugiej linii jest zapisana liczba dziesiętna (bez początkowych zer) podające długość
    pierwszego zgzipowanego pliku tar.

    Każda z tych linii jest zakończona pojedynczym znakiem nowej linii.

    Pierwszy plik tar zawiera informacje kontrolne, jako serię zwyczajnych plików. Zawsze musi
    być obecny plik control zawierający główne informacje kontrolne.

    In some very old archives, the files in the control tarfile may optionally be in a DEBIAN
    subdirectory. In that case, the DEBIAN subdirectory will be in the control tarfile too,
    and the control tarfile will have only files in that directory. Optionally the control
    tarfile may contain an entry for ‘.’, that is, the current directory.

    Drugim skompresowanym archiwum tar jest archiwum systemu plików, zawierające nazwy ścieżek
    relatywne do głównego katalogu systemu, na którym będą instalowane. Nazwy te nie zaczynają
    się od ukośników.

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), dpkg-deb(1), deb-control(5).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012