Provided by: dpkg-dev_1.19.7ubuntu2_all bug

NAZWA

    deb-split - format binarnego pakietu wieloczęściowego Debiana

SKŁADNIA

    nazwa_pliku.deb

OPIS

    Format wieloczęściowego .deb jest używany do podzielenia dużych pakietów w mniejsze
    części, aby ułatwić przesyłanie danych na małe nośniki.

FORMAT

    Plik ten jest archiwum ar mającym liczbę magiczną z !<arch>. Nazwy plików mogą zawierać
    kończący znak ukośnika (od dpkg 1.15.6).

    Pierwszym członem jest debian-split zawierający wiersze oddzielone znakiem nowego wiersza.
    Obecnie jest to osiem wierszy:

    ·  Numer wersji formatu, w chwili pisania tego podręcznika - 2.1.

    ·  Nazwa pakietu.

    ·  Wersja pakietu.

    ·  Suma kontrolna md5 pakietu.

    ·  Całkowity rozmiar pakietu.

    ·  Rozmiar największej części.

    ·  Bieżący numer części, po którym występuje ukośnik i całkowita liczba części (np.
      ‘1/10’).

    ·  Architektura pakietu (od dpkg 1.16.1).

    Programy odczytujące archiwa wieloczęściowe, powinny być przygotowane na zwiększanie
    pobocznego numeru wersji oraz na obecność większej liczby wierszy, które powinny wówczas
    ignorować.

    Jeżeli zmieni się główna liczba numeru wersji (liczba przed kropką), oznacza to, że
    wprowadzone zmiany w formacie są niekompatybilne z poprzednią wersją i program powinien
    się zatrzymać. Jeżeli się nie zatrzyma, to powinien kontynuować działanie aż do napotkania
    nieoczekiwanego składnika w archiwum (chyba, że występuje on na końcu), tak jak to opisano
    poniżej.

    Drugi, ostatni wymagany człon nazywa się data.N, gdzie N jest numerem części. Zawiera
    surowe dane części.

    Składniki te muszą występować w tym powyższym porządku. Implementacje powinny ignorować
    jakiekolwiek dodatkowe składniki występujące po data.N. Kolejne składniki mogą zostać
    zdefiniowane w przyszłości i (jeżeli będzie to możliwe) będą umieszczone po dwóch wyżej
    wymienionych.

ZOBACZ TAKŻE

    deb(5), dpkg-split(1).

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
    Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>, 2012