Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    hosts - statyczna tablica nazw komputerów

SKŁADNIA

    /etc/hosts

OPIS

    Ta strona podręcznika ekranowego opisuje format pliku /etc/hosts. Jest to prosty plik
    testowy, który przypisuje adresy IP nazwom komputerów, każdy adres w osobnej linii. Plik
    ten dla każdego komputera powinien zawierać osobną linię w następującym formacie:

       adres_IP kanoniczna_nazwa_komputera [aliasy...]

    Pola są oddzielone dowolną liczbą znaków spacji lub tabulacji. Wszystko od znaku "#" aż do
    końca linii jest traktowane jako komentarz i ignorowane. Nazwy komputerów mogą zawierać
    tylko znaki alfanumeryczne, znak minusa ("-") i kropki ("."). Muszą zaczynać i kończyć się
    znakiem alfanumerycznym.  Opcjonalne  aliasy  służą  wpisywaniu  nazw  zmienionych,
    alternatywnych, skróconych lub ogólnych (jak na przykład localhost).

    Serwer nazw domen internetowych BIND (Berkeley Internet Name Domain) implementuje serwer
    nazw dla systemów UNIX. Zwiększa możliwości lub zastępuje plik /etc/hosts lub wyszukiwane
    nazw komputerów i uwalnia system od polegania na aktualności i kompletności pliku
    /etc/hosts.

    Mimo że tablica nazw komputerów została zastąpiona przez DNS, nowoczesne systemy wciąż jej
    używają w następujących sytuacjach:

    uruchamianie systemu
       Większość systemów ma małą tablicę nazw komputerów zawierającą nazwy i adresy
       najważniejszych komputerów z lokalnej sieci. Jest to użyteczne, gdy DNS nie działa,
       na przykład podczas uruchamiania systemu.

    NIS  Organizacje, które używają systemu NIS, używają też tablicy nazw komputerów jako
       danych wejściowych bazy danych NIS. Chociaż NIS może być używany z DNS-em,
       większość firm używających systemu NIS, wciąż używa tablicy z nazwami wszystkich
       lokalnych komputerów jako kopii bezpieczeństwa.

    komputery izolowane
       Bardzo małe organizacje, izolowane od sieci, używają tablicy nazw komputerów
       zamiast DNS. Jeśli lokalne informacje zmieniają się rzadko, a sieć nie jest
       podpięta do Internetu, to DNS nie ma zbyt wiele do zaoferowania.

PLIKI

    /etc/hosts

UWAGI

    Wszelkie modyfikacje tego pliku zazwyczaj wywołują natychmiastowy efekt, z wyjątkiem
    sytuacji, gdy plik jest buforowany przez aplikacje.

  Historia
    Oryginalny format tablicy nazw komputerów został opisany w RFC 952, jednakże od tego czasu
    się zmienił.

    Przed nastaniem DNS-u, tablica nazwa komputerów była jedynym sposobem mapowania nazw
    komputerów na adresy w nowo powstałym Internecie. Ten plik mógł zostać utworzony na
    podstawie oficjalnej bazy komputerów zarządzanej przez Centrum Kontroli Informacji
    Sieciowych (Network Information Control Center - NIC), chociaż lokalne zmiany były często
    wymagane do aktualizowania tego pliku w zakresie nieoficjalnych aliasów i/lub nieznanych
    komputerów. NIC nie zarządza już plikiem hosts.txt, chociaż w czasie pisania tej strony
    podręcznika (ok. 2000 r.) można było znaleźć historyczne pliki hosts.txt przez WWW.
    Właśnie znalazłem trzy - z lat 92, 94 i 95.

PRZYKŁAD

    # Zapisy odpowiednie dla komputerów korzystających z IPv4
    127.0.0.1    localhost

    # 127.0.1.1 jest często używane jako FQDN komputera
    127.0.1.1    tenkomputer.mydomain.org tenkomputer
    192.168.1.10  foo.mydomain.org    foo
    192.168.1.13  bar.mydomain.org    bar
    146.82.138.7  master.debian.org   master
    209.237.226.90 www.opensource.org

    # Zapisy odpowiednie dla komputerów korzystających z IPv6
    ::1       localhost ip6-localhost ip6-loopback
    ff02::1     ip6-allnodes
    ff02::2     ip6-allrouters

ZOBACZ TAKŻE

    hostname(1), host.conf(5), resolv.conf(5), resolver(3), resolver(5), hostname(7), named(8)

    Internet RFC 952

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.