Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    issue - plik identyfikujący system, wyświetlany przed zalogowaniem

OPIS

    Plik /etc/issue jest plikiem tekstowym, zawierającym komunikat lub tekst identyfikacyjny
    systemu, który ma być wypisany przed tekstem zachęty do zalogowania. Jeżeli jest on
    obsługiwany przez getty(1), to może zawierać różne sekwencje typu @znak i \znak.

PLIKI

    /etc/issue

ZOBACZ TAKŻE

    motd(5), agetty(8), mingetty(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wiktor J. Łukasik
    (PTM)   <wiktorlu@technologist.com>,   Andrzej   M.   Krzysztofowicz   (PTM)
    <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.