Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    nologin - uniemożliwia zalogowanie się do systemu użytkownikom innym niż root

OPIS

    Jeżeli plik /etc/nologin istnieje i jest odczytywalny, login(1) pozwoli uzyskać dostęp
    tylko administratorowi (użytkownikowi root). Innym użytkownikom pokaże zawartość tego
    pliku i odrzuci ich logowanie.

PLIKI

    /etc/nologin

ZOBACZ TAKŻE

    login(1), shutdown(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Bartłomiej Sowa (PTM)
    <bartowl@kki.net.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.