Provided by: wpolish_20190812-1_all bug

NAZWA

    polish - lista polskich słów

OPIS

    /usr/share/dict/polish to plik ASCII zawierający alfabetyczną listę słów, po jednym słowie
    w jednej linii.

PLIKI

    /etc/dictionaries-common/words to symboliczne dowiązanie do pliku /usr/share/dict/<język>.
    /usr/share/dict/words to symboliczne dowiązanie do pliku /etc/dictionaries-common/words.
    To dowiązanie powinno być używane przez oprogramowanie, które korzysta z systemowej listy
    słów. Zajrzyj do select-default-wordlist(8) po więcej informacji.

    Katalog /usr/share/dict może zawierać listy słów dla wielu języków, gdzie nazwa języka
    jest określona w języku angielskim, np. /usr/share/dict/french i /usr/share/dict/danish,
    jeżeli istnieją, to zawierają odpowiednio listę słów francuskich i duńskich. Lista słów
    powinna być zakodowana w standardzie UTF-8.

ZOBACZ TAKŻE

    ispell(1), select-default-wordlist(8) oraz Filesystem Hierarchy Standard.

HISTORIA

    Listy słów nie są specyfiką systemu i mogą pochodzić z różnych źródeł.

    Jako systemowa lista słów używany był plik /usr/dict/words. Ze względów kompatybilności,
    oprogramowanie powinno sprawdzać tę lokalizację, gdy /usr/share/dict/words nie istnieje.

AUTOR

    Listy słów mogą mieć różnych autorów.