Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    uuencode - format zakodowanego pliku uuencode

OPIS

    Pliki produkowane przez uuencode(1) składają się z linii nagłówka, po której występuje
    pewna liczba linii treści oraz linia stopki. Polecenie uudecode(1) zignoruje wszystkie
    linie poprzedzające nagłówek lub następujące po linii kończącej. Linie poprzedzające
    nagłówek nie mogą oczywiście wyglądać jak nagłówek.

    Linia nagłówka jest rozróżniania po tym, że jej pierwszych 5 znaków to begin, a następnym
    znakiem jest albo spacja, albo myślnik, po którym występuje albo base64, albo encoded,
    albo oba naraz (także rozdzielone myślnikiem). Opcja base64 określa, że plik został
    zakodowany przy użyciu base64. Opcja base64-encoded określa, że nazwa pliku wyjściowego
    została zakodowana za pomocą base64. Nazwa ta nigdy nie jest kodowana za pomocą
    tradycyjnego uuencode. Jest to rozszerzenie GNU. Po polach tych występują prawa dostępu
    (ósemkowo) oraz łańcuch znaków oznaczający  nazwę zdalnego pliku. Prawa dostępu są
    oddzielone od słowa begin i nazwy pliku za pomocą pojedynczego znaku spacji.

  Tradycyjne kodowanie uuencode
    Treść pliku zakodowanego przez tradycyjny uuencode składa się z pewnej liczby linii, każda
    o długości co najwyżej 62 znaków (łącznie z końcowym znakiem nowej linii). Składają się
    one z licznika znaków, zakodowanych znaków i znaku nowej linii. Licznik znaków to
    pojedynczy znak drukowalny reprezentujący liczbę całkowitą będącą  liczbą  bajtów,
    występujących w dalszej części linii. Takie liczby są zawsze w zakresie od 0 do 63 i można
    je określić odejmując znak spacji (40 ósemkowo) od tego znaku.

    Grupy trzybajtowe przechowywane są w czterech znakach, sześć bitów na znak. Wszystkie są
    przesunięte o spację, tak aby dać znaki drukowalne. Ostatnia linia może być krótsza niż
    zwykłe 45 bajtów. Jeśli wielkość pliku nie jest wielokrotnością trzech, fakt ten można
    ustalić licząc znaki w ostatniej linii. Dodatkowe śmiecie są dołączane aby liczba znaków
    była wielokrotnością czterech. Treść kończona jest linią o długości zerowej. Linia ta
    składa się z jednej spacji ASCII.

    Linia stopki składa się ze słowa end w osobnej linii.

  Kodowanie base64
    Pliki zakodowane przez base64 używają podanego formatu w ich treści, ale także zawierają
    nagłówek begin-base64 oraz stopkę składającą się z czterech znaków =.

PRZYKŁADY

      begin-base64-encoded 644 VE9ETw==
    Ta linia wprowadza plik zakodowany algorytmem base64. Plik ten nazwany jest TODO i nazwa
    ta również jest zakodowana z użyciem base64.

      begin-encoded 644 5$]$3P“
    Ta linia wprowadza plik zakodowany algorytmem uuencode. Plik ten nazwany jest TODO i nazwa
    ta również jest zakodowana z użyciem uuencode. Ten sposób kodowania jest o wiele mniej
    przyjemny dla użytkownika. Prosimy o wybieranie kodowania base64.

ZGODNE Z

    IEEE Std 1003.1 z rozszerzeniami

    Sufiks -encoded do słowa begin linii nagłówka jest rozszerzeniem GNU. Odbiorca musi mieć
    program uudecode w wersji GNU, aby móc zdekodować dane.

ZOBACZ TAKŻE

    uuencode(1), uudecode(1), base64(1GNU)

HISTORIA

    Format plików uuencode pojawił się w BSD 4.0

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent
    (PTM) <naskrent@hoth.amu.edu.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.14
    oryginału.

                                           UUENCODE(5)