Provided by: tdfsb_0.0.10-3_amd64 bug

NAZWA

    tdsfb - Trójwymiarowa przeglądarka zasobów systemu plików.

SKŁADNIA

    tdfsb
    tdfsb [opcje]

OPIS

    Aby przejść do innego katalogu, wystarczy wejść do odpowiedniej kuli. Obiekty wybiera się
    przez skierowanie wskaźnika i wciśnięcie lewego przycisku myszy. Można również przytrzymać
    lewy przycisk myszy i wcisnąć dowolny klawisz -- spowoduje to wybranie pierwszego obiektu,
    który rozpoczyna się od danego znaku (wielkość liter ma znaczenie). Kiedy wybrano jakiś
    obiekt, można wcisnąć prawy przycisk myszy i spowodować "najazd" na ten obiekt. Jeśli
    wybrano plik mp3 lub mpeg1, wciśnięcie klawisza Enter spowoduje odegranie pliku.
    Pełny  opis  programu,  w  tym  skróty  klawiszowe,  można  znaleźć  w  pliku
    /usr/share/doc/tdfsb/README.gz.
    Niniejszy podręcznik napisano pecjalnie dla dystrybucji Debian, ponieważ oryginalny
    program nie posiada własnego podręcznika.

OPCJE

    -V

    lub

    --version

    Pokazuje wersję programu.

PATRZ TAKŻE

    sdl-config(1).

AUTOR

    Program został napisany przez Leandera Seige <leander@hgb-leipzig.de>. Podręcznik napisał
    Rafal Zawadzki <bluszcz@ats.com.pl> specjalnie dla systemu Debian GNU/Linux (ale może być
    wykorzystywany w innych celach). Tłumaczenia na język polski dokonał Adam Podstawczynski
    <adam@english.w3.pl>.

                    16 September 2002                TDFSB(6)