Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    intro - wprowadzenie do sekcji przeglądu, konwencji i różnych

OPIS

    W tym rozdziale opisano rozmaite zagadnienia, takie jak konwencje i protokoły, standardy
    zestawów znaków, standardowy schemat systemu plików i różne inne rzeczy.

UWAGI

  Autorzy i prawa autorskie
    Dane autorów oraz informacja o prawach autorskich znajdują się w nagłówku stron. Proszę
    zauważyć, że te dane nie są jednakowe dla wszystkich stron.

ZOBACZ TAKŻE

    standards(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk
    (PTM) <lukow@tempac.okwf.fuw.edu.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.