Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    iso_8859-16 - zestaw znaków ISO 8859-16 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

OPIS

    Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego
    także jako ISO 646-IRV). ISO 8859-16, jest używany do kodowania znaków łacińskich Europy
    Południowo-Wschodniej.

  Alfabety ISO 8859
    Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

    ISO 8859-1  języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
    ISO 8859-2  języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
    ISO 8859-3  języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
    ISO 8859-4  języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
    ISO 8859-5  łaciński/cyrylica
    ISO 8859-6  łaciński/arabski
    ISO 8859-7  łaciński/grecki
    ISO 8859-8  łaciński/hebrajski
    ISO 8859-9  Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
    ISO 8859-10  języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
    ISO 8859-11  łaciński/tajlandzki
    ISO 8859-13  języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
    ISO 8859-14  celtycki (Latin-8)
    ISO 8859-15  języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
    ISO 8859-16  rumuński (Latin-10)

  Znaki ISO 8859-16
    Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-16, które nie zostały wymienione na
    stronie podręcznika ascii(7).

    ós.  dzies.  szes.  zn.  opis
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    240  160   A0      NO-BREAK SPACE
    241  161   A1    Ą  LATIN CAPITAL LETTER A WITH OGONEK
    242  162   A2    ą  LATIN SMALL LETTER A WITH OGONEK
    243  163   A3    Ł  LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
    244  164   A4    €  EURO SIGN
    245  165   A5    „  DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
    246  166   A6    Š  LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
    247  167   A7    §  SECTION SIGN
    250  168   A8    š  LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
    251  169   A9    ©  COPYRIGHT SIGN
    252  170   AA    Ș  LATIN CAPITAL LETTER S WITH COMMA BELOW
    253  171   AB    «  LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    254  172   AC    Ź  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH ACUTE
    255  173   AD      SOFT HYPHEN
    256  174   AE    ź  LATIN SMALL LETTER Z WITH ACUTE
    257  175   AF    Ż  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH DOT ABOVE
    260  176   B0    °  DEGREE SIGN
    261  177   B1    ±  PLUS-MINUS SIGN
    262  178   B2    Č  LATIN CAPITAL LETTER C WITH CARON
    263  179   B3    ł  LATIN SMALL LETTER L WITH STROKE
    264  180   B4    Ž  LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
    265  181   B5    ”  LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
    266  182   B6    ¶  PILCROW SIGN
    267  183   B7    ·  MIDDLE DOT
    270  184   B8    ž  LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
    271  185   B9    č  LATIN SMALL LETTER C WITH CARON
    272  186   BA    ș  LATIN SMALL LETTER S WITH COMMA BELOW
    273  187   BB    »  RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK

    274  188   BC    Π  LATIN CAPITAL LIGATURE OE
    275  189   BD    œ  LATIN SMALL LIGATURE OE
    276  190   BE    Ÿ  LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
    277  191   BF    ż  LATIN SMALL LETTER Z WITH DOT ABOVE
    300  192   C0    À  LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
    301  193   C1    Á  LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
    302  194   C2    Â  LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    303  195   C3    Ă  LATIN CAPITAL LETTER A WITH BREVE
    304  196   C4    Ä  LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
    305  197   C5    Ć  LATIN CAPITAL LETTER C WITH ACUTE
    306  198   C6    Æ  LATIN CAPITAL LETTER AE
    307  199   C7    Ç  LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
    310  200   C8    È  LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
    311  201   C9    É  LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
    312  202   CA    Ê  LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    313  203   CB    Ë  LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
    314  204   CC    Ì  LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
    315  205   CD    Í  LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
    316  206   CE    Î  LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    317  207   CF    Ï  LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
    320  208   D0    Đ  LATIN CAPITAL LETTER D WITH STROKE
    321  209   D1    Ń  LATIN CAPITAL LETTER N WITH ACUTE
    322  210   D2    Ò  LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
    323  211   D3    Ó  LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
    324  212   D4    Ô  LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    325  213   D5    Ő  LATIN CAPITAL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
    326  214   D6    Ö  LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
    327  215   D7    Ś  LATIN CAPITAL LETTER S WITH ACUTE
    330  216   D8    Ű  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
    331  217   D9    Ù  LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
    332  218   DA    Ú  LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
    333  219   DB    Û  LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    334  220   DC    Ü  LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
    335  221   DD    Ę  LATIN CAPITAL LETTER E WITH OGONEK
    336  222   DE    Ț  LATIN CAPITAL LETTER T WITH COMMA BELOW
    337  223   DF    ß  LATIN SMALL LETTER SHARP S
    340  224   E0    à  LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
    341  225   E1    á  LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
    342  226   E2    â  LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
    343  227   E3    ă  LATIN SMALL LETTER A WITH BREVE
    344  228   E4    ä  LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
    345  229   E5    ć  LATIN SMALL LETTER C WITH ACUTE
    346  230   E6    æ  LATIN SMALL LETTER AE
    347  231   E7    ç  LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
    350  232   E8    è  LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
    351  233   E9    é  LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
    352  234   EA    ê  LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
    353  235   EB    ë  LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
    354  236   EC    ì  LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
    355  237   ED    í  LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
    356  238   EE    î  LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
    357  239   EF    ï  LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
    360  240   F0    đ  LATIN SMALL LETTER D WITH STROKE
    361  241   F1    ń  LATIN SMALL LETTER N WITH ACUTE
    362  242   F2    ò  LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
    363  243   F3    ó  LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
    364  244   F4    ô  LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
    365  245   F5    ő  LATIN SMALL LETTER O WITH DOUBLE ACUTE
    366  246   F6    ö  LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
    367  247   F7    ś  LATIN SMALL LETTER S WITH ACUTE
    370  248   F8    ű  LATIN SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
    371  249   F9    ù  LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
    372  250   FA    ú  LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
    373  251   FB    û  LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
    374  252   FC    ü  LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS

    375  253   FD    ę  LATIN SMALL LETTER E WITH OGONEK
    376  254   FE    ț  LATIN SMALL LETTER T WITH COMMA BELOW
    377  255   FF    ÿ  LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

UWAGI

    ISO 8859-16 jest również znane jako Latin-10.

ZOBACZ TAKŻE

    ascii(7), charsets(7), iso_8859-3(7), utf-8(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: pierwotny autor
    nieznany i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.