Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    iso_8859-7 - zestaw znaków ISO 8859-7 zakodowany ósemkowo, dziesiętnie i szesnastkowo

OPIS

    Standard ISO 8859 zawiera kilka ośmiobitowych rozszerzeń zestawu znaków ASCII (znanego
    także jako ISO 646-IRV). W ISO 8859-7 zakodowane są znaki używane we współczesnym greckim.

  Alfabety ISO 8859
    Pełny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:

    ISO 8859-1  języki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
    ISO 8859-2  języki środkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
    ISO 8859-3  języki południowoeuropejskie i inne (Latin-3)
    ISO 8859-4  języki skandynawskie i bałtyckie (Latin-4)
    ISO 8859-5  łaciński/cyrylica
    ISO 8859-6  łaciński/arabski
    ISO 8859-7  łaciński/grecki
    ISO 8859-8  łaciński/hebrajski
    ISO 8859-9  Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
    ISO 8859-10  języki nordyckie, lapoński i eskimoski (Latin-6)
    ISO 8859-11  łaciński/tajlandzki
    ISO 8859-13  języki wybrzeża bałtyckiego (Latin-7)
    ISO 8859-14  celtycki (Latin-8)
    ISO 8859-15  języki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
    ISO 8859-16  rumuński (Latin-10)

  Znaki ISO 8859-7
    Poniższa tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-7, które nie zostały wymienione na
    stronie podręcznika ascii(7).

    ós.  dzies.  szes.  zn.  opis
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    240  160   A0      NO-BREAK SPACE
    241  161   A1    ‘  LEFT SINGLE QUOTATION MARK
    242  162   A2    ’  RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
    243  163   A3    £  POUND SIGN
    244  164   A4    €  EURO SIGN
    245  165   A5    ₯  DRACHMA SIGN
    246  166   A6    ¦  BROKEN BAR
    247  167   A7    §  SECTION SIGN
    250  168   A8    ¨  DIAERESIS
    251  169   A9    ©  COPYRIGHT SIGN
    252  170   AA    ͺ  GREEK YPOGEGRAMMENI
    253  171   AB    «  LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    254  172   AC    ¬  NOT SIGN
    255  173   AD      SOFT HYPHEN
    257  175   AF    ―  HORIZONTAL BAR
    260  176   B0    °  DEGREE SIGN
    261  177   B1    ±  PLUS-MINUS SIGN
    262  178   B2    ²  SUPERSCRIPT TWO
    263  179   B3    ³  SUPERSCRIPT THREE
    264  180   B4    ΄  GREEK TONOS
    265  181   B5    ΅  GREEK DIALYTIKA TONOS
    266  182   B6    Ά  GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
    267  183   B7    ·  MIDDLE DOT
    270  184   B8    Έ  GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
    271  185   B9    Ή  GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
    272  186   BA    Ί  GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
    273  187   BB    »  RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
    274  188   BC    Ό  GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
    275  189   BD    ½  VULGAR FRACTION ONE HALF

    276  190   BE    Ύ  GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
    277  191   BF    Ώ  GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
    300  192   C0    ΐ  GREEK SMALL LETTER IOTA WITH
                   DIALYTIKA AND TONOS
    301  193   C1    Α  GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
    302  194   C2    Β  GREEK CAPITAL LETTER BETA
    303  195   C3    Γ  GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
    304  196   C4    Δ  GREEK CAPITAL LETTER DELTA
    305  197   C5    Ε  GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
    306  198   C6    Ζ  GREEK CAPITAL LETTER ZETA
    307  199   C7    Η  GREEK CAPITAL LETTER ETA
    310  200   C8    Θ  GREEK CAPITAL LETTER THETA
    311  201   C9    Ι  GREEK CAPITAL LETTER IOTA
    312  202   CA    Κ  GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
    313  203   CB    Λ  GREEK CAPITAL LETTER LAMBDA
    314  204   CC    Μ  GREEK CAPITAL LETTER MU
    315  205   CD    Ν  GREEK CAPITAL LETTER NU
    316  206   CE    Ξ  GREEK CAPITAL LETTER XI
    317  207   CF    Ο  GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
    320  208   D0    Π  GREEK CAPITAL LETTER PI
    321  209   D1    Ρ  GREEK CAPITAL LETTER RHO
    323  211   D3    Σ  GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
    324  212   D4    Τ  GREEK CAPITAL LETTER TAU
    325  213   D5    Υ  GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
    326  214   D6    Φ  GREEK CAPITAL LETTER PHI
    327  215   D7    Χ  GREEK CAPITAL LETTER CHI
    330  216   D8    Ψ  GREEK CAPITAL LETTER PSI
    331  217   D9    Ω  GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
    332  218   DA    Ϊ  GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
    333  219   DB    Ϋ  GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
    334  220   DC    ά  GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
    335  221   DD    έ  GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
    336  222   DE    ή  GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
    337  223   DF    ί  GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
    340  224   E0    ΰ  340    224                         E0ΰGREEK
                   SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND
                   TONOS
    341  225   E1    α  GREEK SMALL LETTER ALPHA
    342  226   E2    β  GREEK SMALL LETTER BETA
    343  227   E3    γ  GREEK SMALL LETTER GAMMA
    344  228   E4    δ  GREEK SMALL LETTER DELTA
    345  229   E5    ε  GREEK SMALL LETTER EPSILON
    346  230   E6    ζ  GREEK SMALL LETTER ZETA
    347  231   E7    η  GREEK SMALL LETTER ETA
    350  232   E8    θ  GREEK SMALL LETTER THETA
    351  233   E9    ι  GREEK SMALL LETTER IOTA
    352  234   EA    κ  GREEK SMALL LETTER KAPPA
    353  235   EB    λ  GREEK SMALL LETTER LAMBDA
    354  236   EC    μ  GREEK SMALL LETTER MU
    355  237   ED    ν  GREEK SMALL LETTER NU
    356  238   EE    ξ  GREEK SMALL LETTER XI
    357  239   EF    ο  GREEK SMALL LETTER OMICRON
    360  240   F0    π  GREEK SMALL LETTER PI
    361  241   F1    ρ  GREEK SMALL LETTER RHO
    362  242   F2    ς  GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
    363  243   F3    σ  GREEK SMALL LETTER SIGMA
    364  244   F4    τ  GREEK SMALL LETTER TAU
    365  245   F5    υ  GREEK SMALL LETTER UPSILON
    366  246   F6    φ  GREEK SMALL LETTER PHI
    367  247   F7    χ  GREEK SMALL LETTER CHI
    370  248   F8    ψ  GREEK SMALL LETTER PSI
    371  249   F9    ω  GREEK SMALL LETTER OMEGA
    372  250   FA    ϊ  GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
    373  251   FB    ϋ  GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
    374  252   FC    ό  GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS

    375  253   FD    ύ  GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
    376  254   FE    ώ  GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS

UWAGI

    ISO 8859-7 był wcześniej znany jako ELOT-928 lub ECMA-118:1986.

ZOBACZ TAKŻE

    ascii(7), charsets(7), utf-8(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M.
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.