Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mailaddr - opis adresowania poczty

OPIS

    Ta strona daje krótkie wprowadzenie do adresów pocztowych SMTP, używanych w internecie.
    Adresy te mają ogólny format

     uzytkownik@domena

    gdzie domena jest hierarchiczną, oddzieloną kropkami listą poddomen. Na przykład poniższe
    adresy są prawidłowymi formami tego samego adresu:

     eric@monet.berkeley.edu
     Eric Allman <eric@monet.berkeley.edu>
        eric@monet.berkeley.edu (Eric Allman)

    Część domenowa ("monet.berkeley.edu") jest domeną akceptującą pocztę. Może być nazwą
    serwera, i w przeszłości często nią była, lecz nie musi. Część domenowa nie jest wrażliwa
    na wielkość liter.

    Część lokalna ("eric") zwykle jest nazwą użytkownika, lecz jej znaczenie jest zdefiniowane
    przez lokalne oprogramowanie. Jest czasem wrażliwa na wielkość liter, lecz zwykle nie
    jest. Jeśli część lokalna wygląda jak śmieci, to zwykle jest tak z powodu bramkowania
    między wewnętrznymi systemami e-mail sieci, oto przykłady:

     "nazwisko/admd=telemail/c=us/o=hp/prmd=hp"@gdzies.tam
     UZYTKOWNIK%COS@gdzies.tam
     komputer!komputer!nazwa@gdzies.tam
     I2461572@gdzies.tam

    Są to odpowiednio: bramka X.400, bramka do wewnętrznego systemu pocztowego, który nie ma
    właściwego wsparcia internetowego, bramka UUCP, a ostatnie jest tylko nudną polityką
    przydzielania nazw użytkownika.

    Część imienia i nazwiska ("Eric Allman") może zostać albo umieszczona na początku, poza
    <>, lub na końcu w () (mówiąc konkretnie, te konwencje nie są identyczne, lecz różnica
    wykracza poza tę stronę). Nazwa może wymagać zacytowania przy pomocy "" jeśli zawiera
    określone znaki, np. ".":

     "Eric P. Allman" <eric@monet.berkeley.edu>

  Skracanie.
    Wiele systemów pocztowych umożliwia użytkownikom skracanie nazwy domeny. Na przykład,
    użytkownicy berkeley.edu mogą użyć "eric@monet" aby wysłać pocztę do Erica Allmana. To
    zachowanie jest przestarzałe. Czasem działa, lecz nie należy na nim polegać.

  Adresy trasowane.
    Pod pewnymi warunkami, może być konieczne trasowanie wiadomości poprzez wiele serwerów,
    aby dostarczyć ją do miejsca przeznaczenia. Adresy pokazujące te trasy są nazywane
    "adresami trasowanymi" (route-addrs). Używają składni:

     <@serwera,@serwerb:uzytkownik@serwerc>

    Określa to, że wiadomość powinna być przesłana do serwera a, potem do serwera b, a na
    koniec do serwera c. Niektóre hosty ignorują adresy trasowane i wysyłają bezpośrednio do
    serwera c.

    Adresy trasowane są obecnie bardzo rzadkie. Zdarzają się niekiedy w starych archiwach
    pocztowych. Generalnie można ignorować wszystko poza częścią "uzytkownik@serwerc" adresu,
    aby określić właściwego wysyłającego.

  Postmaster.
    Każdy serwer powinien mieć użytkownika, lub alias "postmaster", do którego zgłaszane są
    problemy pocztowe. Adres "postmaster" nie jest wrażliwy na wielkość liter.

PLIKI

    /etc/aliases
    ~/.forward

ZOBACZ TAKŻE

    binmail(1), mail(1), mconnect(1), aliases(5), forward(5), sendmail(8), vrfy(8)

    RFC 2822 (Internet Message Format)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.