Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail - przegląd dokumentacji qmail

WPROWADZENIE

    qmail jest bezpiecznym, sprawnym, efektywnym, prostym agentem przesyłania poczty.

    Użytkownicy, którzy chcą mieć pełną kontrolę nad przychodzącymi wiadomościami powinni
    przeczytać podręcznik dot-qmail(5). Pomocne w korzystaniu z pliku .qmail komendy to
    qbiff(1), qreceipt(1), qforward(1), bouncesaying(1), i condredirect(1). Inne pożyteczne
    komendy to maildirmake(1), maildir2mbox(1), i maildirwatch(1).

    Administrator systemu chcący kontrolować cały system poczty qmail powinien zacząć od
    przeczytania qmail-control(5) i qmail-start(8).  Są też trzy narzędzia służące do
    monitorowania kolejki  poczty:  qmail-qread(8),  qmail-qstat(8),  i  qmail-tcpto(8).
    Nadchodzące połączenia SMTP są obsługiwane przez qmail-smtpd(8).

    qmail oferuje dwa interfejsy w postaci komend do wysyłania wiadomości: qmail-inject(8) i
    mailsubj(1). By uzyskać szczegółowe informacje na temat  internetowych  wiadomości
    pocztowych proszę przejrzeć podręczniki addresses(5), envelopes(5), qmail-header(5), i
    forgeries(7).

    Dodatkowa dokumentacja zawiera qmail-limits(7) i qmail-pop3d(8).

    Dokumentacja  ta  opisuje  wersję  1.05  systemu  qmail.  Proszę  zajrzeć  na
    stronęhttp://pobox.com/~djb/qmail.html  by  zapoznać  się  z  innymi  programami
    współdziałającymi z qmail.

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@dione.ids.pl>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  1.06
    oryginału.

                                             qmail(7)