Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    units - przedrostki dziesiętne i binarne

OPIS

  Przedrostki dziesiętne
    W systemie jednostek SI do określania potęg dziesięciu używane są przedrostki. Kilometr
    to 1000 metrów, a megawat to 1000000 watów. Poniżej wypisane są standardowe przedrostki.

       przedrostek  nazwa  wartość
       y       jokto  10^-24 = 0.000000000000000000000001
       z       zepto  10^-21 = 0.000000000000000000001
       a       atto  10^-18 = 0.000000000000000001
       f       femto  10^-15 = 0.000000000000001
       p       piko  10^-12 = 0.000000000001
       n       nano  10^-9 = 0.000000001
       µ       mikro  10^-6 = 0.000001
       m       mili  10^-3 = 0.001
       c       centy  10^-2 = 0.01
       d       decy  10^-1 = 0.1
       da      deka  10^ 1 = 10
       h       hekto  10^ 2 = 100
       k       kilo  10^ 3 = 1000
       M       mega  10^ 6 = 1000000
       G       giga  10^ 9 = 1000000000
       T       tera  10^12 = 1000000000000
       P       peta  10^15 = 1000000000000000
       E       eksa  10^18 = 1000000000000000000
       Z       zetta  10^21 = 1000000000000000000000
       Y       jotta  10^24 = 1000000000000000000000000

    Symbolem mikro jest grecka litera mi, często pisana jako u w kontekście ASCII, gdy
    właściwa litera grecka jest niedostępna. Zobacz także

       ⟨http://physics.nist.gov/cuu/Units/prefixes.htmlPrzedrostki binarne
    Przedrostki binarne są podobne do dziesiętnych, ale mają dodane 'i' (oraz "Ki" zaczyna się
    wielką literą 'K'). Ich nazwy zostały utworzone przez wzięcie pierwszej sylaby z nazwy
    przedrostka dziesiętnego o zbliżonej wielkości, po której dodano "bi", jak "binarny".

       przedrostek  nazwa  wartość
       Ki      kibi  2^10 = 1024
       Mi      mebi  2^20 = 1048576
       Gi      gibi  2^30 = 1073741824
       Ti      tebi  2^40 = 1099511627776
       Pi      pebi  2^50 = 1125899906842624
       Ei      eksbi  2^60 = 1152921504606846976

    Zobacz także

    ⟨http://physics.nist.gov/cuu/Units/binary.htmlDyskusja
    Przed wprowadzeniem przedrostków binarnych, dość powszechnie używano k=1000 i K=1024
    podobnie do b=bit, B=bajt. Niestety, M już jest wielką literą i nie można jej uczynić
    wielką, aby oznaczyć binarność.

    Na początku nie miało to większego znaczenia, gdyż moduły pamięci i dyski były produkowane
    w rozmiarach będących potęgami dwójki. Zatem każdy wiedział, że w danym kontekście
    "kilobajt" i "megabajt" oznaczają, odpowiednio, 1024 i 1048576 bajtów. To, co pierwotnie
    było rozmytym stosowaniem przedrostków "kilo" i "mega" zaczęło być traktowane jako
    "rzeczywiste i prawdziwe znaczenie" w odniesieniu do komputerów. Wówczas zmieniła się
    technologia i rozmiary dysków stały się dowolne. Po okresie niepewności wszyscy producenci
    dysków zaczęli stosować standard, czyli k=1000, M=1000k, G=1000M.

    Sytuacja stała się brzydka: w przypadku modemów 14k4, k=1000; w przypadku dyskietek
    1.44MB, M=1024000 itd. W 1998 Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna przyjęła standard
    definiujący  powyższe  przedrostki  binarne, umożliwiając stosowanie precyzyjnych i
    jednoznacznych jednostek.

    Zatem obecnie, MB = 1000000 B a MiB = 1048576 B.

    W świecie wolnego oprogramowania, programy powoli stają się zgodne z tym standardem.
    Podczas startu jądro Linuksa mówi

       hda: 120064896 sectors (61473 MB) w/2048KiB Cache

    MB to megabajty a KiB to kibibajty.

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej M.
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.