Provided by: man-db_2.9.1-1_amd64 bug

NAZWA

    accessdb - wyświetla zawartość bazy danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi

SKŁADNIA

    /usr/sbin/accessdb [-d?V] [<plik-indeksu>]

OPIS

    accessdb wyświetli dane zawarte w bazie danych man-db w formacie czytelnym dla ludzi.
    Domyślnie będą to dane z pliku /var/cache/man/index.<typ_bazy>, gdzie <typ_bazy> zależy od
    używanej biblioteki obsługi baz danych.

    Argument przekazany do accessdb nadpisze tę wartość domyślną.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -?, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    --usage
       Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i
    udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.