Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    atd - uruchamia zadania kolejkowane do późniejszego wykonania

SKŁADNIA

    atd [-l load_avg] [-b batch_interval] [-d] [-f] [-s]

OPIS

    atd uruchamia zadania kolejkowane przez at(1).

OPCJE

    -l   Określa ograniczenie wskaźnika obciążenia (load factor), powyżej którego zadania
        wsadowe nie powinny być uruchamiane, zamiast używania wbudowanego wskaźnika 1.5.
        Dla systemów SMP mających n procesorów, zapewne wskaźnik ten powinien zostać
        ustawiony na wartość większą od n-1.

    -b   Określa minimalny odstęp w sekundach pomiędzy startem dwu zadań wsadowych
        (domyślnie 60).

    -d   Tryb debugowania. Wyświetla komunikaty o błędach na standardowe wyjście błędów
        zamiast wykorzystywania syslog(3). Ta opcja włącza również -f.

    -f   Uruchamia atd jako proces pierwszoplanowy.

    -s   Przetwarza kolejkę at/batch tylko jednokrotnie. Służy głównie do uzyskania
        zgodności ze starszymi wersjami at; atd -s jest odpowiednikiem starego polecenia
        atrun.

OSTRZEŻENIE

    atd nie będzie działać, jeśli katalog do przechowywania wyników jest zamontowany przez
    NFS, nawet jeżeli opcja no_root_squash NFS-u jest ustawiona.

PLIKI

    /var/spool/cron/atjobs Katalog przechowujący zadania, powinien mieć uprawnienia dostępu
    równe "700", a jego właścicielem powinien być "daemon".

    /var/spool/cron/atspool Katalog przechowujący wyniki (wyjście), powinien mieć uprawnienia
    dostępu równe "700", a jego właścicielem powinien być "daemon".

    /etc/at.allow, /etc/at.deny Określają, kto może używać systemu at.

ZOBACZ TAKŻE

    at(1), at.deny(5), at.allow(5), cron(8), crontab(1), syslog(3).

BŁĘDY

    Funkcjonalność atd powinna być wcielona do cron(8).

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  3.1.16
    oryginału.

                      2009-11-14                   ATD(8)