Provided by: man-db_2.9.1-1_amd64 bug

NAZWA

    catman - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    catman [-d?V] [-M ścieżka] [-C plik] [sekcja] ...

OPIS

    catman służy do tworzenia i aktualizacji zestawu preformatowanych stron podręcznika
    znanych jako strony cat (cat pages). Wyświetlanie stron "cat" jest na ogół dużo szybsze
    niż wyświetlenie pierwotnych stron man, jednakże strony "cat" wymagają dodatkowego miejsca
    na ich składowanie. Decyzja o obsłudze stron "cat" należy do lokalnego administratora,
    który musi zapewnić odpowiednie katalogi do ich przechowywania.

    Opcje polecenia catman opisują hierarchie stron podręcznika man oraz sekcje, które mają
    podlegać preformatowaniu. Domyślnymi hierarchiami (drzewami katalogów) są te, które
    określono jako systemowe w pliku konfiguracyjnym man-db. Domyślne sekcje określa albo
    podzielona dwukropkami zawartość zmiennej środowiska $MANSECT, albo zestaw standardowy
    wkompilowany w man, jeżeli $MANSECT jest niezdefiniowana. Wywołanie catman z zestawem
    rozdzielonych białymi znakami nazw sekcji nadpisuje powyższe ustawienia domyślne.

    catman do ustalenia, które z plików powinny zostać sformatowane, korzysta z indeksów baz
    danych (index database cache) związanych z każdą z hierarchii.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -M ścieżka, --manpath=ścieżka
       Określa alternatywną, rozdzieloną dwukropkami, ścieżkę przeszukiwań hierarchii
       stron podręcznika (manpath). Domyślnie są to wszystkie ścieżki wskazane jako
       systemowe w pliku konfiguracyjnym man-db.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.

    -?, --help
       Wyświetla komunikat pomocy i kończy pracę.

    --usage
       Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla informację o wersji.

ŚRODOWISKO

    MANSECT
       Jeżeli ustawiona jest $MANSECT, to jej wartość jest listą oddzielonych dwukropkami
       sekcji i służy do określania, które sekcje podręcznika man i w jakiej kolejności
       będą przeszukiwane. Domyślną wartością jest "1 n l 8 3 2 3posix 3pm 3perl 3am 5 4 9
       6 7", chyba że zostanie to nadpisane w polu SECTION pliku /etc/manpath.config.

    MANPATH
       Jeżeli ustawiona jest $MANPATH, to jej wartość jest interpretowana jako wskazana do
       użycia ścieżka przeszukiwań hierarchii stron man. Ścieżka zawiera rozdzielone
       dwukropkami nazwy hierarchii (katalogów).

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKŻE

    man(1), manpath(5), mandb(8)

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i
    udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.