Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    dumpe2fs - zrzuca dane o systemie plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

    dumpe2fs [ -bfhixV ] [ -o superblock=superblok ] [ -o blocksize=rozmiar-bloku ] urządzenie

OPIS

    dumpe2fs wypisuje superblok i informacje grupy bloków systemu plików znajdującego się na
    urządzeniu urządzenie.

    Uwaga: Gdy program jest używany na zamontowanym systemie plików, to wypisane informacje
    mogą być nieaktualne lub niespójne.

OPCJE

    -b   Wypisuje bloki, które są zaznaczone jako uszkodzone.

    -o superblock=superblok
       Używa bloku superblok podczas badania systemu plików. Ta opcja zwykle nie jest
       potrzebna z wyjątkiem eksperta systemu plików, który bada resztki po mocno
       zniszczonym systemie plików.

    -o bloksize= rozmiar-bloku
       Używa bloków o rozmiarze blocksize bajtów podczas badania systemu plików. Ta opcja
       zwykle nie jest potrzebna z wyjątkiem eksperta systemu plików, który bada resztki
       po mocno zniszczonym systemie plików.

    -f   Zmusza dumpe2fs aby wyświetlał system plików nawet wtedy, gdy może on mieć
       ustawione flagi, których dumpe2fs nie rozumie (i które mogą powodować to, że
       dumpe2fs nie chce ich wyświetlać).

    -h   Wyświetla tylko informacje na temat superbloku bez szczegółów o deskryptorach grup
       bloków.

    -i   Wyświetla dane systemu plików z obrazu znajdującego się w pliku, utworzonego przez
       e2image, używając urządzenie jako ścieżkę do pliku z obrazem.

    -x   Wyświetla szczegółowe informacje na temat grupy bloków w formie szesnastkowej.

    -V   Wypisuje numer wersji dumpe2fs i kończy działanie.

BŁĘDY

    Konieczna jest znajomość fizycznej struktury systemu plików, aby zrozumieć wyjście.

AUTOR

    dumpe2fs został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>. Obecnie opiekuje się
    nim Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>.

DOSTĘPNOŚĆ

    dumpe2fs  jest  częścią  pakietu  e2fsprogs  i  jest  dostępny  na  stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    e2fsck(8), mke2fs(8), tune2fs(8). ext4(5)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  1.42.12
    oryginału.