Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    e2freefrag - informuje o fragmentacji wolnego miejsca

SKŁADNIA

    e2freefrag [ -c część_kb ] [ -h ] system-plików

OPIS

    Program e2freefrag służy do informowania o fragmentacji wolnego miejsca w systemach plików
    ext2/3/4. System-plików jest nazwą urządzenia systemu plików (np. /dev/hdc1, /dev/md0).
    Program e2freefrag skanuje informacje o mapie bloków w celu sprawdzenia jak wiele bloków
    jest obecnych jako przestrzeń ciągła. Wypisywany jest procent ciągłych wolnych bloków o
    rozmiarze i wyrównaniu część_kb. Informuje również o minimalnej/maksymalnej/średniej
    wielkości wolnych części w systemie plików, razem z histogramem wszystkich wolnych
    fragmentów. Można to wykorzystać do określenia poziomu fragmentacji wolnego miejsca w
    systemie plików.

OPCJE

    -c część_kb
       Jeśli poda się rozmiar części, e2freefrag wypisze liczbę wolnych fragmentów o
       rozmiarze część_kb, za jednostki stosując kilobajty (Kb). Rozmiar części musi być
       potęgą dwójki i być większy niż rozmiar bloku systemu plików.

    -h   Wyświetla informacje o użyciu programu.

PRZYKŁAD

    # e2freefrag /dev/vgroot/lvhome
    Device: /dev/vgroot/lvhome
    Blocksize: 4096 bytes
    Total blocks: 1504085
    Free blocks: 292995 (19.5%)

    Min. free extent: 4 KB
    Max. free extent: 24008 KB
    Avg. free extent: 252 KB

    HISTOGRAM OF FREE EXTENT SIZES:
    Extent Size Range : Free extents Free Blocks Percent
      4K...  8K- :      704      704   0.2%
      8K...  16K- :      810     1979   0.7%
     16K...  32K- :      843     4467   1.5%
     32K...  64K- :      579     6263   2.1%
     64K... 128K- :      493     11067   3.8%
     128K... 256K- :      394     18097   6.2%
     256K... 512K- :      281     25477   8.7%
     512K... 1024K- :      253     44914  15.3%
      1M...  2M- :      143     51897  17.7%
      2M...  4M- :      73     50683  17.3%
      4M...  8M- :      37     52417  17.9%
      8M...  16M- :       7     19028   6.5%
     16M...  32M- :       1     6002   2.0%

AUTOR

    Niniejsza wersja e2freefrag została napisana przez Rupesha Thakare, a zmodyfikowana przez
    Andreasa Dilgera <adilger@sun.com> oraz Kalpaka Shaha.

ZOBACZ TAKŻE

    debugfs(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8)

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  1.42.12
    oryginału.