Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    e2label - zmienia etykietę systemu plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

    e2label urządzenie [ nowa-etykieta ]

OPIS

    e2label wyświetla lub zmienia etykietę (ang. label) systemu plików typu ext2, ext3 lub
    ext4 położonego na danym urządzeniu.

    Jeśli brak jest opcjonalnego argumentu nowa-etykieta, to e2label wyświetli po prostu
    bieżącą etykietę systemu plików.

    Jeśli podano argument nowa_etykieta, to e2label ustawi etykietę systemu plików na tę
    wartość. Etykiety systemu plików typu ext2 mogą mieć co najwyżej 16 znaków. Jeżeli
    nowa_etykieta jest dłuższa niż 16 znaków, to e2label obetnie ją i wypisze komunikat
    ostrzegawczy.

    Można również ustawić etykietę systemu plików przy pomocy opcji -L polecenia tune2fs(8).

AUTOR

    e2label zostało napisane przez Theodore'a Ts'o (tytso@mit.edu).

DOSTĘPNOŚĆ

    e2label  jest  częścią  pakietu  e2fsprogs  i  jest  dostępne  na  stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    mke2fs(8), tune2fs(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  1.42.12
    oryginału.