Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    e4defrag - defragmentuje system plików ext4 w trybie online

SKŁADNIA

    e4defrag [ -c ] [ -v ] cel ...

OPIS

    Program  e4defrag  redukuje  fragmentację plików korzystających z ekstentów. Pliki
    przetwarzane przez e4defrag powstają na systemie plików ext4 z opcją "-O extent" (zob.
    mke2fs(8)). Finalnie zyskują większą ciągłość bloków i zwiększoną szybkość odczytu.

    Cel jest zwykłym plikiem, katalogiem lub urządzeniem zamontowanym jako system plików ext4.
    Jeśli cel jest katalogiem, e4defrag redukuje fragmentację wszystkich znajdujących się w
    nim plików. Jeśli natomiast cel jest urządzeniem, to e4defrag sprawdza jego punkt
    montowania i redukuje fragmentację wszystkich plików w danym punkcie montowania.

OPCJE

    -c   Sprawdza bieżącą fragmentację oraz fragmentację idealną i w oparciu o te dane
       oblicza wynik fragmentacji. W ten sposób można określić czy cel powinien zostać
       zdefragmentowany. Jeśli użyje się tej opcji razem z -v, to bieżąca fragmentacja
       oraz wskaźnik fragmentacji idealnej jest wypisywany dla każdego pliku.

       Opcja wypisuje również średni rozmiar danych w jednym ekstencie. Można wówczas
       określić, czy plik ma idealne ekstenty czy też nie. Proszę zauważyć, że maksymalny
       rozmiar ekstentu w systemie plików ext4 wynosi 131 072 KB (jeśli rozmiar bloku
       wynosi 4 KB)

       Przy podaniu tej opcji cel nigdy nie jest defragmentowany.

    -v   Wypisuje komunikaty o błędach oraz wskaźnik fragmentacji przed i po wykonaniu
       defragmentacji dla każdego pliku.

UWAGI

    Program e4defrag nie obsługuje pliku wymiany, plików w katalogu lost+found ani plików
    alokowanych w blokach pośrednich. Gdy cel jest urządzeniem lub punktem montowania,
    e4defrag nie defragmentuje plików w punkcie montowania innego urządzenia.

    Użytkownicy nieuprzywilejowani mogą wykonać e4defrag na swoim pliku, lecz gdy poda się
    opcję -c wynik i tak nie jest wypisywany. Z tego powodu zaleca się aby program był
    uruchamiany przez roota.

AUTOR

    Autorami są Akira Fujita <a-fujita@rs.jp.nec.com> i Takashi Sato <t-sato@yk.jp.nec.com>.

ZOBACZ TAKŻE

    mke2fs(8), mount(8).

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  1.42.12
    oryginału.