Provided by: doc-base_0.10.9_all bug

NAZWA

    install-docs - zarządzanie dokumentacją Debiana

SKŁADNIA

    install-docs [opcje] -i,--install | -r,--remove | -c,--check plik [ plik ... ]

    install-docs [opcje] -I,--install-all | -C,--install-changed | -R,--remove-all

    install-docs [opcje] -s,--status docid [ docid ... ]

    install-docs [opcje] --dump-db nazwa_db

    install-docs -h,--help | -V,--version

OPIS

    install-docs jest narzędziem pozwalającym opiekunom pakietów Debiana na rejestrowanie
    dokumentacji w różnych systemach. Obecnie wspiera przeglądarki dhelp, dwww, doc-central
    oraz scrollkeeper.

    Ta strona podręcznika ekranowego zawiera podstawowe wskazówki dotyczące używania install-
    docs. Pełny opis programu wraz z opisem składni składni pliku konfiguracyjnego można
    znaleźć w dokumentacji dołączonej do pakietu.

OPCJE

    -v, --verbose
      Tryb gadatliwy.

    -d, --debug
      Wyświetla komunikaty diagnostyczne.

    --no-update-menus
      Nie uruchamia dwww-build-menu(8), dhelp_parse(8), ani scrollkeeper-update(8).

    --rootdir katalog
      Ustawia główny katalog na katlaog, zamiast używać `/'. Użyteczne i poprawne tylko w
      przypadku akcji --check.

AKCJE

    Poniżej podano listę akcji obsługiwanych przez install-docs. Programowi można podać tylko
    jedną akcję. Ponadto akcja ta łącznie z jej argumentami musi być przekazana jako ostatnia
    opcja linii poleceń.

    Każdy argument plik powinien być pełną ścieżką do pliku kontrolnego doc-base(t.j.
    "/usr/share/doc-base/jakiś_plik" lub "/etc/doc-base/documents/jakiś_plik"), a każde docid
    powinno być identyfikatorem dokumentu (Identyfikatory dokumentów są ustawiane w polu
    "Document" pliku kontrolnego i zazwyczaj są takie same jak nazwa pakietu).

    Jeżeli plik lub <docid> jest równe "-" (znak minusa), to lista argumentów jest odczytywana
    ze standardowego wejścia (każda nazwa pliku lub każde id dokumentu w oddzielnej linii).

    -i plik [plik ...], --install plik [plik ...]
      Instaluje dokumentację wymienioną w pliku kontrolnym plik.

    -r plik [plik ...], --remove plik [plik ...]
      Wyrejestrowuje dokumentację wymienioną w pliku kontrolnym plik.

    -c plik [plik ...], --check plik [plik ...]
      Sprawdza poprawność pliku kontrolnego plik i wyświetla listę znalezionych problemów.
      Użyta z opcją --verbose podaje lokalizacje błędów i ostrzeżeń. Jeśli podano także
      --rootdir, to argument tej opcji zostanie dołączony do nazw plików wymienionych w
      polach "Files" i "Index" pliku.

    -R, --remove-all
      Wyrejestrowuje wszystkie zarejestrowane dokumenty.

    -I, --install-all
      (Ponownie) rejestruje wszystkie dokumenty z katalogów /usr/share/doc-base i
      /etc/doc-base/documents.

    -C, --install-changed
      Porównuje zawartość katalogów /usr/share/doc-base i /etc/doc-base/documents z bazą
      danych zarejestrowanych dokumentów i wyrejestrowuje usunięte pliki oraz (ponownie)
      rejestruje pliki zmienione lub dodane.

    -s docid [docid ...], --status docid [docid ...]
      Wyświetla stan dokumentu określonego przez docid.

    -L docid [docid ...], --listfiles docid [docid ...]
      Opcja przestarzała. Nie robi nic.

    --dump-db nazwa_db
      Wypisuje - w celu debugowania programu - zawartość wewnętrznych baz danych. nazwa_db
      może być albo files.db, albo status.db.

    -h, --help
      Wyświetla krótki komunikat pomocy.

    -V, --version
      Wyświetla informacje o wersji programu.

KOMPATYBILNOŚĆ Z POPRZEDNIMI WERSJAMI

    Następujące właściwości zostały dodane w wersji 0.8.4 programu, opiekunowie pakietów
    powinni dodać odpowiednie linie "Conflicts" lub "Depends", jeśli planują ich używać w
    skryptach pakietów:

    ·  obsługa wielu argumentów akcji -i oraz -r,

    ·  czytanie argumentów ze standardowego wejścia,

    ·  akcje -I, --install-all, -R, ---remove-all, -c, --check,

    ·  opcje -d, --debug, -h, --help.

    Opcje -C, --install-changed, --dump-db, -V, --version zostały dodane w wersji 0.8.12.

PLIKI

    /usr/share/doc-base/
      Lokalizacja plików kontrolnych doc-base dostarczanych przez pakiety.

    /etc/doc-base/documents/
      Lokalizacja plików kontrolnych doc-base dostarczanych przez lokalnego administratora.

    /var/lib/doc-base/info/documents/
      Lokalizacja zarejestrowanych plików kontrolnych.

    /var/lib/doc-base/info/status.db
      Stany zarejestrowanych dokumentów.

    /var/lib/doc-base/info/files.db
      Znaczniku czasowe i identyfikatory zarejestrowanych plików doc-base.

    /var/lib/doc-base/omf/
      Lokalizacja wygenerowanych plików OMF scrollkeepera. Uwaga: /usr/share/omf/doc-base
      powinien być dowiązaniem symbolicznym wskazującym na ten katalog.

BŁĘDY

    Patrz <http://bugs.debian.org/doc-base>.

ZOBACZ TAKŻE

    dhelp(1), doccentral(1), dwww(7), scrollkeeper(7), Podręcznik doc-base
    /usr/share/doc/doc-base/doc-base.html/index.html

AUTOR

    Program napisał Christian Schwarz <schwarz@debian.org> dla systemu Debian GNU/Linux;
    kolejnym opiekunem był Adam Di Carlo <aph@debian.org>. Robert Luberda <robert@debian.org>
    zajmuje się nim obecnie i go rozszerza o nowe funkcjonalności.

    Ten program został napisany dla pożytku całej społeczności użytkowników i opiekunów
    Debiana. Aby zaangażować się w rozwój programu, prosimy dołączyć do listy dyskusyjnej
    <debian-doc@lists.debian.org>.