Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    iptables-restore — przywrócenie tabel IP

    ip6tables-restore — przywrócenie tabel IPv6

SKŁADNIA

    iptables-restore [-chntv] [-M modprobe]

    ip6tables-restore [-chntv] [-M modprobe] [-T nazwa]

OPIS

    iptables-restore i ip6tables-restore są używane, aby przywrócić tabele IP i IPv6 z danych
    podanych na STDIN (standardowym wejściu). Aby odczytać dane z pliku, należy użyć
    odpowiedniego dla używanej powłoki przekierowania wejścia/wyjścia.

    -c, --counters
       Przywraca wartości wszystkich pakietów i liczników bajtów.

    -h, --help
       Wyświetla krótkie podsumowanie opcji programu.

    -n, --noflush
       Nie opróżnia poprzedniej zawartości tabeli. Jeśli nie podano, oba polecania
       opróżnią (usuną) całą poprzednią zawartość odpowiedniej tabeli.

    -t, --test
       Tylko przetwarza i tworzy zbiór reguł, ale go nie wykonuje.

    -v, --verbose
       Wypisuje dodatkowe informacje, przydatne do debugowania, podczas przetwarzania
       zbioru reguł.

    -M, --modprobe program_modprobe
       Podaje ścieżkę do programu modprobe. Domyślnie iptables-restore określi ścieżkę do
       tego programu na podstawie /proc/sys/kernel/modprobe.

    -T, --table nazwa
       Przywraca tylko tabelę o danej nazwie, nawet jeśli strumień wejściowy zawiera także
       inne tabele.

BŁĘDY

    Nieznane w wersji iptables-1.2.1

AUTORZY

    Harald Welte <laforge@gnumonks.org> napisał iptables-restore na podstawie kodu Rusty'ego
    Russella.
    Andras Kis-Szabo <kisza@sch.bme.hu> pomagał przy ip6tables-restore.

ZOBACZ TAKŻE

    iptables-apply(8),iptables-save(8), iptables(8)

    iptables-HOWTO, które zawiera więcej informacji na temat użycia iptables, NAT-HOWTO, które
    zawiera szczegóły na temat NAT, i netfilter-hacking-HOWTO, które zawiera szczegóły na
    temat ograniczeń.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  1.4.21
    oryginału.