Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    kbdrate - ustawia częstość samopowtarzania i opóźnienia klawiatury

SKŁADNIA

    kbdrate [ -s ] [ -r częstość ] [ -d opóźnienie ]

OPIS

    kbdrate służy do zmiany częstotliwości samopowtarzania i opóźnienia klawiatury. Opóźnienie
    jest ilością czasu, przez który klawisz musi być wciśnięty zanim zacznie się automatycznie
    powtarzać.

    Użycie kbdrate bez opcji ustawi częstotliwość samopowtarzania na 10,9 znaków na sekundę
    (cps), a opóźnienie na 250 milisekund (ms) dla systemów opartych na procesorach Intela i
    M68K. Są to wartości domyślne IBM. Dla systemów SPARC-owych częstotliwość samopowtarzania
    zostanie ustawiona na 5 cps, a opóźnienie na 200 ms.

OPCJE

    -s   Cicho. Nie wypisuje żadnych komunikatów.

    -r częstość
       Zmienia częstość samopowtarzania na częstość cps. Dla systemów Intel-owskich
       dopuszczalny zakres mieści się w zakresie od 2.0 do 30.0 cps. Możliwe są tylko
       niektóre wartości, a program sam wybierze wartość najbliższą podanej. Możliwe
       wartości, w znakach na sekundę to: 2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 2.7, 3.0, 3.3, 3.7, 4.0,
       4.3, 4.6, 5.0, 5.5, 6.0, 6.7, 7.5, 8.0, 8.6, 9.2, 10.0, 10.9, 12.0, 13.3, 15.0,
       16.0, 17.1, 18.5, 20.0, 21.8, 24.0, 26.7, 30.0. Dla systemów SPARC-owych dozwolone
       są wartości od 0 (brak powtarzania) do 50 cps.

    -d opóźnienie
       Zmienia opóźnienie na  opóźnienie  milisekund.  Dla  systemów  Intel-owskich
       dopuszczalny jest zakres od 250 do 1000 ms ze skokiem co 250ms. Dla systemów
       SPARC-owych możliwe są wartości pomiędzy 10 ms a 1440 ms, z 10 ms skokiem.

    -V   Wypisuje numer wersji i kończy pracę.

BŁĘDY

    Nie wszystkie klawiatury obsługują wszystkie częstości.

    Nie wszystkie klawiatury mają takie samo odwzorowanie częstości.

    Ustawianie częstości powtarzania nie działa na klawiaturze Gateway AnyKey. Jeśli ktoś z
    tą  klawiaturą  wie,  jak  ją  programować,  to  prosimy o wysłanie wiadomoścido
    util-linux@math.uio.no.

    Wszystko bardzo silnie zależy od architektury. Obecnie kbdrate najpierw próbuje użyć
    ioctl-i KDKBDREP i KIOCSRATE. (Pierwszy zazwyczaj działa na maszynach m68k, a drugi na
    SPARC-owych). Gdy użycie tych ioctl-i się nie powiedzie, zakłada, że klawiatura korzysta z
    interfejsu opartego na portach I/O jak w i386.

PLIKI

    /etc/rc.local
    /dev/port

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  1.15.5
    oryginału.