Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    lsusb - wypisuje urządzenia USB

SKŁADNIA

    lsusb [ opcje ]

OPIS

    lsusb jest narzędziem do wyświetlania informacji o systemowych szynach USB i podłączonych
    do nich urządzeniach.

OPCJE

    -v, --verbose
       Powoduje, że program wypisuje szczegółowe informacje o pokazywanych urządzeniach.
       Są to m.in. opisy konfiguracji do aktualnej szybkości urządzenia. W przypadku
       urządzeń USB  takich  jak  koncentratory,  urządzeń:  audio,  peryferyjnych,
       komunikacyjnych i kart elektronicznych, zostaną pokazane również opisy klas, o ile
       będą dostępne.

    -s [[szyna]:][numer-urządzenia]
       Pokazuje jedynie urządzenia z określonej szyny lub o podanym numerze-urządzenia.
       Oba identyfikatory są liczbami dziesiętnymi i można je pominąć.

    -d [dostawca]:[produkt]
       Pokazuje jedynie urządzenia o określonym identyfikatorze dostawcy i produktu. Obie
       wartości są liczbami szesnastkowymi.

    -D urządzenie
       Nie przeszukuje katalogu /dev/bus/usb, lecz wyświetla informacje o urządzeniu
       jedynie z podanego pliku urządzenia. Plik urządzenia powinien być czymś w rodzaju
       /dev/bus/usb/001/001. Ta opcja wyświetla szczegółowe informacje, podobnie jak -v i
       z tego powodu wymaga uprawnień administracyjnych.

    -t   Nakazuje programowi lsusb zrzucić fizyczną hierarchię urządzenia USB jako drzewo.
       Przesłania opcję -v.

    -V, --version
       Wypisuje informacje o wersji na standardowe wyjście i kończy się z powodzeniem.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli nie odnaleziono podanego urządzenia, zwracana jest wartość niezerowa.

PLIKI

    /var/lib/usbutils/usb.ids
       Lista wszystkich znanych identyfikatorów USB (dostawcy, produkty, klasy, podklasy i
       protokoły).

ZOBACZ TAKŻE

    lspci(8), usbview(8).

AUTOR

    Thomas Sailer, <sailer@ife.ee.ethz.ch>.

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 007 oryginału.