Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mkfs - tworzy system plików Minix

SKŁADNIA

    mkfs.minix [opcje] urządzenie [rozmiar-w-blokach]

OPIS

    mkfs.minix tworzy linuksowy system plików MINIX na zadanym urządzeniu (zwykle partycji
    dysku).

    urządzenie występuje zwykle w następującej postaci:

       /dev/hda[1–8] (1. dysk IDE)
       /dev/hdb[1–8] (2. dysk IDE)
       /dev/sda[1–8] (1. dysk SCSI)
       /dev/sdb[1–8] (2. dysk SCSI)

    Urządzenie może być urządzeniem blokowym lub plikiem obrazu takowego, lecz nie jest to
    wymuszone. Urządzenie znakowe nie zapewni wiele rozrywki :-).

    Parametr rozmiar-w-blokach jest pożądanym rozmiarem systemu plików, wyrażonym jako liczba
    bloków. Jest obecny tylko w celu kompatybilności wstecznej. Jeśli pominięto rozmiar, to
    zostanie on określony automatycznie. Dozwolone są wyłącznie liczby bloków większe od 10 i
    mniejsze od 65536.

OPCJE

    -c, --check
       Przed utworzeniem systemu plików sprawdza uszkodzone bloki urządzenia. Jeżeli
       zostaną znalezione jakieś błędne bloki, to wyświetlana jest ich liczba.

    -n, --namelength długość
       Określa maksymalną długość nazw plików. Obecnie dozwolone są wyłącznie wartości 14
       i 30 w przypadku wersji 1 i 2 systemu plików. Wersja 3 pozwala wyłącznie na wartość
       30. Domyślnie jest to 30.

    -i, --inodes liczba
       Określa liczbę i-węzłów systemu plików.

    -l, --badblocks nazwa-pliku
       Odczytuje listę uszkodzonych bloków z pliku o nazwie nazwa-pliku. Plik zawiera po
       jednym numerze błędnego bloku w każdym wierszu. Wyświetlana jest liczba odczytanych
       błędnych bloków.

    -1   Tworzy system plików Minix w wersji 1. Tak jest domyślnie.

    -2, -v Tworzy system plików Minix w wersji 2.

    -3   Tworzy system plików Minix w wersji 3.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi. Długiej opcji nie można łączyć z
       innymi opcjami.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

KODY ZAKOŃCZENIA

    mkfs.minix zwraca jeden z poniższych kodów zakończenia:

    0   Bez błędów

    8   Błąd działania

    16   Błąd użycia lub składni

ZOBACZ TAKŻE

    mkfs(8), fsck(8), reboot(8)

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie mkfs.minix jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  2.28
    oryginału.