Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    rpc.nfsd - proces serwera NFS

SKŁADNIA

    /usr/sbin/rpc.nfsd [-p port] nproc

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Program  rpc.nfsd  implementuje użytkownikową część poziomu usługi NFS. Podstawowe
    właściwości obsługiwane są przez moduł jądrowy nfsd.o; program użytkownikowy jedynie
    rozpoczyna pewną liczbę wątków jądra.

    Serwer rpc.mountd daje usługę wymaganą do zaspokojenia żądań montowania od klientów NFS.

OPCJE

    -p port
       określa inny port do nasłuchiwania żądań NFS. Domyślnie rpc.nfsd nasłuchuje na
       porcie 2049.

    nproc podaj liczbę wątków serwerów NFS. Domyślnie uruchamiany jest tylko jeden.  Jednak
       dla optymalnej wydajności dobrze jest użyć wielu wątków. Dokładne określenie
       wartości zależy od liczby i obciążenia klientami NFS. Dobrym punktem zaczepu jest 8
       wątków. Wyniki modyfikowania tej liczby można sprawdzać programem nfsstat(8).

ZOBACZ TAKŻE

    rpc.mountd(8), exportfs(8), rpc.rquotad(8), nfsstat(8).

AUTOR

    Olaf Kirch, Bill Hawes, H. J. Lu, G. Allan Morris III i wielu innych.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 8 nfsd

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                      31 maj 1999                rpc.nfsd(8)