Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail-getpw - podaje adresy użytkowników

SKŁADNIA

    qmail-getpw lokalny

OPIS

    W systemie qmail każdy użytkownik zarządza pokaźną tablicą lokalnych adresów. qmail-getpw
    znajduje użytkownika, który zarządza poszczególnymi adresami lokalnymi. Wypisuje sześć
    porcji informacji, a każda porcja zakończona jest znakiem NUL: użytkownik; uid; gid;
    katalogdomowy; kreska i dod. Nazwa konta użytkownika to użytkownik; dziesiętne wartości
    UID i GID użytkownika to uid i gid; katalog domowy użytkownika to katalogdomowy; a
    wiadomość kierowana do lokalnego będzie obsługiwana przez katalogdomowy/.qmailkreskadod.

    W przypadku kłopotów qmail-getpw wychodzi, zwracając niezerowy kod błędu bez wypisywania
    czegokolwiek.

    OSTRZEŻENIE: Funkcja systemowa getpwnam, będąca sercem qmail-getpw, nie jest z natury
    pewna: zawodzi przy tymczasowych błędach i nieistniejących użytkownikach. Przyszłe wersje
    getpwnam powinny zwracać ETXTBSY, by wskazać na błędy tymczasowe, i ESRCH, by wskazać na
    użytkowników, którzy nie istnieją.

REGUŁY

    qmail-getpw rozważa, czy konto należy do użytkownika, używając pliku /etc/passwd. By
    stwierdzić, że tak jest w istocie: (1) konto musi mię niezerowy numer UID, (2) musi
    istnieć katalog domowy użytkownika (i musi on być widoczny dla qmail-getpw) i wreszcie (3)
    katalog domowy musi należeć do właściciela konta. qmail-getpw ignoruje nazwy kont
    zawierające duże litery. qmail-getpw zakłada też, że wszystkie nazwy kont są krótsze niż
    32 znaki.

    qmail-getpw daje każdemu użytkownikowi kontrolę nad podstawowym adresem użytkownika i
    wszystkimi adresami w formie użytkownik-cokolwiek. Gdy lokalny jest zapisane jako
    użytkownik,  pola  kreska  i  dod są oba puste. Gdy lokalny jest zapisane jako
    użytkownik-cokolwiek, pole kreska jest myślnikiem, a dod jest czymkolwiek. użytkownik może
    być zapisany przy użyciu dowolnej kombinacji dużych i małych liter na początku lokalnego.

    Łapacz każdego użytkownika, alias, kontroluje wszystkie pozostałe adresy. W tym przypadku
    dod jest lokalnym, a kreska myślnikiem.

    Można przeciążyć wszystkie decyzje programu qmail-getpw używając mechanizmu qmail-users,
    który się sprawdza, jest bardzo komfortowy i o wiele szybszy niż qmail-getpw.

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  1.06
    oryginału.

                                          qmail-getpw(8)