Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail-pw2u - buduje przypisania adresów na podstawie pliku passwd

SKŁADNIA

    qmail-pw2u [ -/ohHuUC ] [ -cznak ]

OPIS

    qmail-pw2u czyta plik passwd w formacie V7 ze standardowego wejścia i drukuje plik w
    formacie qmail-users.

    Format V7 pliku passwd jest to seria linii w formacie:

     użytkownik:hasło:uid:gid:gecos:domowy:shell

    gdzie użytkownik jest nazwą konta, uid i gid to identyfikatory użytkownika i grupy tego
    konta, a domowy to katalog domowy. hasło, gecos i shell są ignorowane przez qmail-pw2u.

    Jeśli   wyjście   programu   qmail-pw2u   zostanie  przekierowane  do  pliku
    /var/lib/qmail/users/assign, a potem zostanie uruchomiony qmail-newu, to qmail-lspawn
    będzie postępować zgodnie z wypisanymi przez qmail-pw2u przypisaniami. OSTRZEŻENIE: Po
    zmianach dotyczących użytkowników, ich identyfikatorów lub katalogów domowych w pliku
    passwd trzeba ponownie uruchomić qmail-pw2u i qmail-newu, aby qmail-lspawn zauważył
    zmiany.

REGUŁY

    Domyślnie, qmail-pw2u postępuje zgodnie z tymi samymi regułami, co qmail-getpw. Pomija
    użytkownika, jeśli (1) uid ma wartość zero, (2) katalog domowy nie istnieje, (3)
    użytkownik nie jest właścicielem katalogu domowy lub (4) nazwa użytkownika zawiera duże
    litery. Potem przekazywana jest kontrola użytkownika nad adresem podstawowym widocznym
    jako użytkownik i nad wszystkimi adresami w formie użytkownik-cokolwiek. Łapacz wszystkich
    użytkowników, alias, kontroluje wszystkie pozostałe adresy

    Można zmieniać te reguły przez zmiany w plikach z /var/lib/qmail/users:

    include
       Dozwoleni użytkownicy, jeden na linię. Jeśli plik include istnieje, a użytkownik
       nie jest w nim wyszczególniony, to użytkownik ten jest ignorowany.

    exclude
       Użytkownicy ignorowani, jeden na linię. Jeśli plik exclude istnieje, a użytkownik
       jest w nim wyszczególniony, to użytkownik ten jest ignorowany.

    mailnames
       Zmiana nazw dla użytkowników. Każda linia jest postaci

         użytkownik:nazwapocztowa1:nazwapocztowa2:...

       Listy zaadresowane do nazwapocztowa1 i nazwapocztowa1-dod oraz nazwapocztowa2 i
       inne wyszczególnione będą dostarczone do użytkownika.

       OSTRZEŻENIE: Listy zaadresowane do użytkownik i użytkownik-dod nie będą dostarczone
       do użytkownika, dopóki sam użytkownik nie jest wyszczególniony jako jedno z pól
       nazwapocztowa.

       Linia w pliku mailnames jest po cichu ignorowana, jeśli użytkownik nie istnieje.

    subusers
       adresy dodatkowe. Każda linia ma postać

         pod:użytkownik:przed:

       pod będzie obsługiwane przez domowy/.qmail-przed, gdzie domowy to katalog domowy
       użytkownika; pod-dod będzie obsługiwane przez domowy/.qmail-przed-dod.

    append Dodatkowe przypisania, wypisywane na końcu wyjścia qmail-pw2u.

OPCJE

    -o   (Domyślna.) Pomija użytkownika, jeśli jego katalog domowy nie istnieje (lub nie
       jest widoczny dla qmail-pw2u). Pomija użytkownika, jeśli katalog domowy nie jest
       własnością użytkownika.

    -h   Zatrzymuje się, jeśli katalog domowy nie istnieje. Jest to odpowiednie, jeśli każdy
       użytkownik przypuszczalnie ma katalog domowy. Pomija użytkownika, jeśli katalog
       domowy do niego nie należy.

    -H   Nie sprawdzaj obecności posiadania katalogu domowego.

    -U   (Domyślna.) Pomija użytkownika, jeśli są jakieś duże litery w nazwie użytkownika.

    -u   Zezwala na duże litery w nazwie użytkownika.

    -cznak Używa znaku zamiast znaku - jako separatora nazwy użytkownika od rozszerzenia.

    -C   Wyłącza mechanizm użytkownik-rozszerzenie.

    -/   Używa domowy/.qmail-/... zamiast domowy/.qmail-...

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-users(5), qmail-lspawn(8), qmail-newu(8), qmail-getpw(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  1.06
    oryginału.

                                          qmail-pw2u(8)