Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    qmail-rspawn - odkłada pocztę do zdalnego dostarczenia

SKŁADNIA

    qmail-rspawn

OPIS

    qmail-rspawn czyta serię komend dotyczących zdalnego dostarczenia z deskryptora 0,
    wywołuje qmail-remote, by przeprowadzić doręczanie, a potem wypisuje rezultaty do
    deskryptora 1.

    qmail-rspawn wywołuje qmail-remote asynchronicznie, więc rezultaty mogą być uporządkowane
    w innej kolejności niż komendy.

ZOBACZ TAKŻE

    qmail-send(8), qmail-remote(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siefca@pl.qmail.org> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  1.06
    oryginału.

                                         qmail-rspawn(8)