Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    repquota - podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plików

SKŁADNIA

    /usr/sbin/repquota [ -vspiug ] [ -c | -C ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ]
    system-plików...

    /usr/sbin/repquota [ -avtpsiug ] [ -c | -C ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ]

OPIS

    repquota wypisuje podsumowanie użycia dysku i limity kwot dla podanych systemów plików.
    Dla każdego użytkownika wyświetlana jest liczba jego plików oraz przestrzeń dyskowa (w
    kilobajtach) razem z ograniczeniami kwot ustawionymi przez edquota(8) lub setquota(8). W
    drugiej kolumnie repquota wypisuje dwa znaki określające, które ograniczenia zostały
    przekroczone. Jeśli użytkownik przekroczył miękki limit przestrzeni dyskowej lub osiągnął
    ograniczenie twarde, a ograniczenie miękkie nie jest ustawione, to pierwszym znakiem jest
    "+". W przeciwnym wypadku wypisywany jest "-". Drugi znak w podobny sposób określa stan
    użycia i-węzłów.

    repquota musi przetłumaczyć identyfikatory wszystkich użytkowników i grup na ich nazwy
    (chyba że użyto opcji -n), tak więc wypisanie wszystkich informacji może zająć trochę
    czasu.  Aby  przyspieszyć to tłumaczenie repquota próbuje określić (czytając plik
    /etc/nsswitch.conf), czy wpisy użytkowników/grup są przechowywane w standardowych plikach
    tekstowych, czy w bazie danych i albo tłumaczy pakiety 1024 nazw od razu, albo tłumaczy
    każdą nazwę z osobną. Można nadpisać tę autodetekcję za pomocą opcji -c i -C.

OPCJE

    -a, --all
       Pokazanie raportu kwoty ze wszystkich systemów plików wymienionych w /etc/mtab jako
       do odczytu i zapisu.

    -v, --verbose
       Pokazanie wszystkich kwot, nawet jeśli nie ma zużycia zasobów. Bardziej "gadatliwy"
       sposób wypisywania informacji z pliku kwot.

    -c, --batch-translation
       Buforuje wpisy do zaraportowania i tłumaczy identyfikatory użytkowników i grup na
       nazwy przez skanowanie wszystkich użytkowników (zachowanie domyślne). Jest to dobre
       (szybkie) zachowanie, kiedy używa się pliku /etc/passwd.

    -C, --no-batch-translation
       Tłumaczy poszczególne wpisy. Jest to szybsze, gdy użytkownicy są przechowywani w
       bazie danych.

    -t, --truncate-names
       Skracanie nazw użytkowników i grup dłuższych niż 9 znaków. Wynik jest bardziej
       czytelny niż normalny, gdy takie nazwy występują.

    -n, --no-names
       Niezamienianie identyfikatorów użytkowników i grup na nazwy. Może to znacznie
       przyspieszyć wypisywanie informacji.

    -s, --human-readable
       Próba podawania zużytego miejsca, zużytych i-węzłów i ograniczeń w jednostkach
       bardziej odpowiednich niż domyślne.

    -p, --raw-grace
       Jeśli użytkownik jest w okresie ulgi (grace period), to wyświetla czas w sekundach
       od początku epoki, kiedy ten okres się zakończy (lub zakończył). Pole jest równe
       "0", jeśli nie ma okresu ulgi. Jest to użyteczne podczas przetwarzania wyjścia za
       pomocą jakiegoś skryptu.

    -i, --no-autofs
       Ignoruje punkty montowania ustanowione przez program automatycznego montowania
       (automounter).

    -F, --format=nazwa-formatu
       Podawanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja
       formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold - oryginalny format kwot
       z 16-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, vfsv0 - format kwoty z
       32-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, 64-bitową przestrzenią użycia i
       32-bitowymi użyciem i-węzłów i ograniczeniami, vfsv1 - format kwoty z 64-bitowymi
       ograniczeniami kwot i użycia, xfs - kwoty na systemie plików XFS.

    -g, --group
       Pokazanie kwot grup.

    -u, --user
       Pokazanie kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.

    Tylko superużytkownik może przeglądać cudze kwoty.

PLIKI

    aquota.user lub aquota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików
              (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
    quota.user lub quota.group
              pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików
              (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
    /etc/mtab      domyślne systemy plików
    /etc/passwd     domyślny zbiór użytkowników
    /etc/group     domyślny zbiór grup

ZOBACZ TAKŻE

    quota(1), quotactl(2), edquota(8), quotacheck(8), quotaon(8), quota_nld(8), setquota(8),
    warnquota(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <ankry@green.mf.pg.gda.pl> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.01
    oryginału.