Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    rvnamed - demon rozwiązywania domen odwrotnych dla iptraf(8)

OPIS

    rvnamed jest programem dystrybuowanym z iptraf. Jest używanym przez iptraf demonem
    rozwiązującym w tle adresy IP na nazwy komputerów. Dzięki temu program iptraf nie musi
    czekać na zakończenia mapowania adresu IP na nazwę.

    Ten program jest używany tylko przez iptraf i absolutnie nieużyteczny w innej postaci.

PLIKI

    /var/log/iptraf/rvnamed.log - plik dziennika

ZOBACZ TAKŻE

    README.rvnamed - dokumentacja napisana przez autora

AUTOR

    Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

AUTOR PODRĘCZNIKA

    Frederic Peters (fpeters@debian.org), na podstawie README.rvnamed. Ogólne modyfikacje
    Gerard Paul Java (riker@mozcom.com)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Radek Marcinkowski
    (PTM) <radek@cbk.waw.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne  z  wersją  3.0.0
    oryginału.

                 Strona pomocy programu rvnamed            RVNAMED(8)