Provided by: passwd_4.5-1.1ubuntu4_amd64 bug

NAZWA

    shadowconfig - przełącza ochronę haseł i grup przez pliki shadow

SKŁADNIA

    shadowconfig on | off

OPIS

    shadowconfig on włącza ochronę haseł i grup przez dodatkowe, przesłaniane pliki (shadow);
    shadowconfig off wyłącza dodatkowe pliki haseł i grup. shadowconfig wyświetla komunikat o
    błędzie i kończy pracę z niezerowym kodem jeśli znajdzie coś nieprawidłowego. W takim
    wypadku powinieneś poprawić błąd i uruchomić program ponownie.

    Włączenie ochrony haseł, gdy jest ona już włączona lub jej wyłączenie, gdy jest wyłączona
    jest nieszkodliwe.

    Przeczytaj /usr/share/doc/passwd/README.debian.gz, gdzie znajdziesz krótkie wprowadzenie
    do ochrony haseł z użyciem dodatkowych plików haseł przesłanianych (shadow passwords) i
    związanych tematów.