Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    sulogin - login w trybie jednoużytkownikowym

SKŁADNIA

    sulogin [opcje] [tty]

OPIS

    sulogin jest przywoływany przez init, gdy system przechodzi w tryb jednoużytkownikowy.

    Wyświetlany jest następujący komunikat zachęty:

      Give root password for system maintenance (Podaj hasło roota do konserwacji systemu)
      (or type Control-D for normal startup) (lub wciśnij ^D aby kontynuować zwykły start):

    Gdy konto roota jest zablokowane, to powyższa zachęta nie jest wyświetlana, a sulogin
    zachowuje się tak, jakby podano prawidłowe hasło roota.

    sulogin będzie podłączony do bieżącego terminala lub do opcjonalnego urządzenia tty
    podanego w wierszu polecenia zwykle (/dev/console).

    Po tym, jak użytkownik wyjdzie z trybu jednoużytkownikowego lub wciśnie control-D po
    wyświetleniu zachęty, system będzie kontynuował rozruch.

OPCJE

    -e, --force
       Jeśli domyślna metoda pozyskania hasła roota z systemu za pomocą getpwnam(3) nie
       powiedzie się, to sprawdzane są pliki /etc/passwd i /etc/shadow. Jeśli są one
       uszkodzone lub nie istnieją lub gdy konto roota jest zablokowane symbolem ! lub *
       na początku hasła, to sulogin wywoła powłokę roota bez pytania o hasło.

       Opcji -e należy używać tylko, gdy jest się pewnym, że konsola jest fizycznie
       zabezpieczona przed nieautoryzowanym dostępem.

    -p, --login-shell
       Podanie ten opcji spowoduje,  że  sulogin  uruchomi  proces  powłoki  jako
       powłokę zgłoszeniową.

    -t, --timeout sekundy
       Określa maksymalny czas oczekiwania na reakcję użytkownika. Domyślnie sulogin
       będzie czekał wiecznie.

    -h, --help
       Wyświetla pomoc i wychodzi.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i wychodzi.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    sulogin szuka zmiennych środowiskowych SUSHELL lub sushell, aby określić którą powłokę
    uruchomić. Jeśli zmienna środowiskowa nie jest ustawiona, to program spróbuje wykonać
    powłokę roota z pliku /etc/passwd. Jeśli to również się nie powiedzie, to na końcu
    wykorzystana zostanie powłoka /bin/sh.

AUTOR

    sulogin była napisane przez Miquela van Smoorenburga dla sysvinit i później przeportowane
    dla util-linux przez Dave'a Reisnera i Karela Zaka.

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie sulogin jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne z Archiwum jądra Linux
    ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  2.28
    oryginału.