Provided by: base-passwd_3.5.47_amd64 bug

NAZWA

    update-passwd - bezpiecznie aktualizuj /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group

SKŁADNIA

    update-passwd [opcje]

OPIS

    update-passwd aktualizuje pliki /etc/passwd, /etc/shadow i /etc/group w działających
    systemach Debian.  Porównuje je z autorytatywnymi kopiami  zawartymi  w  pakiecie
    base-passwd, a następnie aktualizuje wszystkie wpisy w globalnym przedziale systemowym (to
    jest 0–99).

OPCJE

    update-passwd wykorzystuje standardową składnię linii poleceń GNU, gdzie długie opcje
    poprzedzone są dwoma znakami myślnika (‘-’).

    -p, --passwd-master=PLIK
       Użyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "passwd". Domyślna wartość to
       /usr/share/base-passwd/passwd.master.

    -g, --group-master=PLIK
       Użyj PLIKu jako autorytatywnej kopii bazy danych "group".  Domyślna wartość to
       /usr/share/base-passwd/group.master.

    -P, --passwd=PLIK
       Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "passwd". Domyślna wartość to /etc/passwd.

    -S, --shadow=PLIK
       Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "shadow". Domyślna wartość to /etc/shadow.

    -G, --group=PLIK
       Użyj PLIKu jako systemowej bazy danych "group". Domyślna wartość to /etc/group.

    -s, --sanity-check
       Wykonaj tylko testy poprawności, niczego nie zmieniaj.

    -v, --verbose
       Podawaj dokładne informacje o wykonywanych czynnościach.

    -n, --dry-run
       Niczego nie zmieniaj, ale napisz co zostałoby wykonane.

    -L, --no-locking
       Nie blokuj bazy danych kont.  Opcji tej należy używać tylko przy wyłapywaniu
       błędów, nie w czasie normalnej pracy. Powtarzam: używaj tej opcji tylko jeśli masz
       pewność, że jej potrzebujesz!

    -h, --help
       Pokaż instrukcję użycia update-passwd.

    -V, --version
       Pokaż wersję.

BŁĘDY

    W tym momencie update-passwd nie sprawdza pliku shadow. Powinien sprawdzać czy wpisy w
    passwd są także w shadow i na odwrót, oraz czy tylko jeden z plików zawiera hasła.

AUTOR

    Wichert Akkerman <wakkerma@debian.org>

    Ten program został napisany dla projektu Debian.  Prawa autorskie: Copyright 1999–2002
    Wichert Akkerman i copyright 2002, 2003 Colin Watson. Jest rozpowszechniany pod wersją 2
    Powszechnej Publicznej Licencji GNU.