Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    vlock-main - blokowanie bieżącej konsoli wirtualnej

SKŁADNIA

    vlock-main [dodatki...]

OPIS

    vlock-main jest częścią programu vlock(1) służącego do blokowania konsoli wirtualnej pod
    Linuksem. Blokuje bieżącą sesję konsoli i zakończy się tylko w przypadku, gdy użytkownik
    wprowadzi poprawne hasło. Administrator systemu także może odblokować sesję, chyba że
    funkcjonalność ta została wyłączona podczas kompilacji programu. Argumenty linii poleceń
    określają dodatki (pluginy), które vlock-main powinien załadować. Więcej informacji można
    znaleźć w vlock-plugins(5).

    Jeśli obsługa dodatków została wyłączona podczas kompilacji, to jedynym obsługiwanym
    argumentem jest "all".

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    Aby zmienić zachowanie programu vlock-main, można ustawić następujące zmienne środowiska:

    USER

       Jeśli jest ustawiona, kiedy vlock-main działa jako administrator (identyfikator
       użytkownika równy 0), to vlock blokuje ekran w imieniu tego użytkownika. Hasło
       administratora wciąż może zostać użyte do odblokowania sesji, chyba że zostało to
       wyłączone podczas kompilacji programu.

    VLOCK_ALL_MESSAGE

       Jeśli ustawiono tę zmienną i zablokowane są wszystkie konsole, to jej zawartość
       będzie wyświetlana zamiast domyślnego komunikatu o zablokowaniu konsoli.

    VLOCK_CURRENT_MESSAGE

       Jeśli ustawione tę zmienną i zablokowana jest tylko bieżąca konsola, to zawartość
       tej zmiennej będzie wyświetlana zamiast domyślnego komunikatu o zablokowaniu
       konsoli.

    VLOCK_MESSAGE

       Jeśli ustawiono tę zmienną, to jej zawartość będzie wyświetlana zamiast domyślnego
       komunikatu o zablokowaniu konsoli. Nadpisuje obie poprzednie zmienne.

    VLOCK_TIMEOUT

       Zmienna określa timeout (w sekundach), po którym zostaną uruchomione (jeśli są
       załadowane) dodatki wygaszacza ekranu. Jeśli zmienna nie jest ustawiona lub zawiera
       wartość niepoprawną albo 0, to timeout nie będzie użyty. Więcej informacji o
       dodatkach można znaleźć w vlock-plugins(5).

    VLOCK_PROMPT_TIMEOUT

       Za pomocą tej zmiennej można ustawić czas (w sekundach) wymagany na wprowadzenie
       hasła, gdy jest to potrzebne. Jeśli zmienna nie jest ustawiona lub zawiera wartość
       niepoprawną albo 0, to timeout nie będzie użyty. Ostrzeżenie: Nadanie tej zmiennej
       zbyt małej wartości może uniemożliwić odblokowanie sesji.

SYGNAŁY

    Kilka sygnałów jest ignorowanych. Po otrzymaniu sygnału SIGTERM, vlock-main spróbuje
    zakończyć swoje działanie.

ZOBACZ TAKŻE

    vlock(1), vlock-plugins(5)

AUTORZY

    Frank Benkstein <frank-vlock@benkstein.net>

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Sędrowski
    (ptm.berlios.de) <sedros@gmail.com> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne z wersją  2.2.2
    oryginału.