Provided by: amule_2.3.2-6_amd64 bug

İSİM

    amule - her platformda çalışan eMule p2p istemcisi

KULLANIM

    amule [-c <yol>] [-geometry <geom>] [-o] [-r] [-w <yol>] [-d] [-i] [-t <sayı>]
    [eD2k-bağlantısı]

    amule [-v]

    amule [-h]

AÇIKLAMA

    [ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
       Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku

    [ -geometry <geom> ]
       Uygulamanın geometrisini düzenler. <geom> standart X11 uygulamaları ile aynı biçimi
       kullanır: [=][<genişlik>{xX}<yükseklik>][{+-}<xoffset>{+-}<yoffset>]

    [ -o, --log-stdout ]
       Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.

    [ -r, --reset-config ]
       Yapılandırmayı varsayılan değerlere sıfırlar.

    [ -w <yol>, --use-amuleweb=<yol> ]
       amuleweb çalıştırılabilir dosyasının konumunu <yol> olarak belirler.

    [ -d, --disable-fatal ]
       Kritik istisnaları ele almaz.

    [ -i, --enable-stdin ]
       standart girdiyi devre dışı bırakmaz.

    [ -t, --category=<sayı> ]
       <sayı>ya gönderilen eD2k bağlantılarının kategorilerini belirler.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ eD2k-bağlantısı ]
       Çekirdeğe bir eD2k bağlantısı ekler.

    Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

     · bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna eklenir;

     · bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine eklenir;

     · bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular sunucu listesine
      eklenir;

     · bir magnet bağlantısı.

NOTLAR

  Yollar
    <yol> değeri alan tüm seçenekler için eğer yol hiçbir dizin içermiyorsa (yani sadece bir
    dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini (~/.aMule) varsayılır.

DOSYALAR

    ~/.aMule/*

GERİBİLDİRİM

    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi
    (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi
    kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    alc(1), alcc(1), amuled(1), amulecmd(1), amulegui(1), amuleweb(1), cas(1), ed2k(1),
    wxcas(1), xas(1)

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından yazılmıştır.