Provided by: passwd_4.8.1-1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    chfn - kişisel bilgilerinizi değiştirir

KULLANIM

    chfn [ -f Adı-Soyadı ] [ -o İşyeri ] [ -p İş-telefonu ]
      [ -h Ev-telefonu ] [ -u ] [ -v ] [ kullanıcı ]

AÇIKLAMA

    chfn, kişisel bilgilerinizi değiştirmek için kullanılır. Bu bilgiler /etc/passwd dosyası
    içinde saklanır ve finger komutu aracılığı ile ekrana gönderilir. Linux finger komutu;
    chfn tarafından değiştirilebilen dört bilgi alanı görüntüler: adınız ve soyadınız,
    işyeriniz, iş telefon numaranız ve ev telefon numaranız.

  KOMUT SATIRI
    Dört parçadan oluşan bu bilgilerin herhangi biri komut satırından belirtilebilir. Şayet
    komut satırından bilgi girilmemiş ise, chfn etkileşimli kipe geçecektir.

  ETKİLEŞİMLİ KİP
    Etkileşimli kipte, chfn, her bir alan için kullanıcıdan veri girmesini isteyecektir. Bu
    alanlara yeni bilgi girebilir ya da eski bilgiyi korumak için enter tuşuna basıp devam
    edebilirsiniz. Alanları boş bırakmak için none kelimesini giriniz.

SEÇENEKLER

    -f, --full-name
       Ad ve soyadı belirtilir.

    -o, --office
       İşyeri ya da işyerindeki bölümünüz.

    -p, --office-phone
       İş telefonunuz.

    -h, --home-phone
       Ev telefonunuz.

    -u, --help
       Bu kullanım bilgisi görüntüler ve çıkar.

    -v, --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

İLGİLİ BELGELER

    finger(1), passwd(5).

YAZAN

    Salvatore Valente <svalente (at) mit.edu> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Aralık 2003