Provided by: wesnoth-1.14-core_1.14.9-1ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    wesnoth - Vesnot Savaşı, sırayla oynanan kurgusal bir strateji oyunu

KULLANIM

    wesnoth [seçenekler] [data_dizini]

AÇIKLAMA

    Vesnot Savaşı, sırayla oynanan kurgusal bir strateji oyunudur.

    Oyunda iyi seçilmiş bir asker kadrosu kullanılarak tüm düşman liderleri yenilmeye
    çalışılır. Bunun için köyler ve altın kaynak olarak kullanılır. Bütün birimlerin
    kendilerine özgü kuvvetli ve zayıf yetenekleri vardır. Kazanmak için kuvvetlerinizi
    düşmana karşı üstünlük sağlayacak yerlere  konuşlandırmalısınız.  Birimler  deneyim
    kazandıkça yeni yetenekler kazanır ve daha güçlü hale gelirler. Oyunu kendi dilinizde
    oynayabilir, yeteneklerinizi bilgisayara  karşı  veya  çevrimiçi  oyunculara  karşı
    sınayabilirsiniz. Kendi özel birimlerinizi, senaryolarınızı veya seferberliklerinizi
    yazabilir ve bunları başkaları ile paylaşabilirsiniz.

SEÇENEKLER

    --all-translations
       Oyun içi dil seçim listesindeki tüm çevirileri yeterli olmasalar bile, gösterir.

    --bunzip2 dosya.bz2
       bzip2 biçemli bir dosyanın sıkıştırmasını açar ve .bz2 uzantısız olarak kaydeder.
       dosya.bz2 dosyasını da siler.

    --bzip2 dosya
       bir dosyayı dosya.gz adıyla sıkıştırarak kaydeder ve dosyayı siler.

    -c[seferberlik], --campaign[=seferberlik]
       seferberlik kimliği ile doğrudan seferberliğe gider. Kimlik belirtilmemişse bir
       seçim menüsü görünecektir.

    --campaign-difficulty[=zorluk]
       Belirtilen seferberliğin zorluğu (1 - azami). Belirtilmezse, seferberlik zorluğu
       seçim gereci görünür.

    --campaign-scenario senaryo
       belirtilen  seferberlikteki  senaryonun  kimliği.  Belirtilmezse  ilk senaryo
       öntanımlıdır.

    --campaign-skip-story
       olayların başlangıcındaki [hikaye} ekranlarını atlar.

    --clock
       çizim zamanlayıcısını denerken saati göstermek için bu seçeneği ekler.

    --config-dir isim
       Kullanım dışı, yerine --userdata-dir kullanın.

    --config-path
       Kullanım dışı, yerine --userdata-path kullanın.

    --core çekirdek
       kimliği belirtilen çekirdek yüklü olanın yerine geçer.

    --data-dir dizin
       data dizini olarak belirtilen dizin kullanılır.

    --data-path
       data dizininin yolunu basar ve çıkar.

    -d, --debug
       oyun içi ek komut kipi seçeneklerini etkin kılar (komut kipi hakkında bilgi edinmek
       için http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode adresine bakınız).

    --debug-lua
       bazı Lua hata ayıklama mekanizmalarını etkinleştirir.

    -e[dosya], --editor[=dosya]
       oyun içi harita düzenleticisini doğrudan başlatır. dosya belirtilmezse -l veya
       --load kullanılmış varsayılır.

    --fps çalışmakta olan oyunda ekranın saniyede kaç kere yeniden çizildiğini ekranın bir
       köşesinde gösterir.

    -f, --fullscreen
       oyunu tam ekran çalıştırır.

    --gunzip girdi-dosyası.gz
       Gzipli bir dosyanın sıkıştırmasını açar ve .gz uzantısız olarak kaydeder. dosya.gz
       dosyasını da siler.

    --gzip girdi-dosyası
       Bir dosyayı dosya.gz adıyla sıkıştırarak kaydeder ve dosyayı siler.

    -h, --help
       Komut satırı seçeneklerini standart çıktıya listeler ve çıkar.

    -l, --load dosya
       kayıtlı oyun dosyası dosya, standart oyun kayıt dizininden yüklenir. Eğer -e veya
       --editor seçeneği de kullanılmışsa dosya'ya ait harita, harita düzenleyicide
       açılır. Düzenleyici başlatıldığında harita yükleme diyaloguyla açılır.

    -L, --language lisan
       geçerli oturumda lisan (dilin resmi sembolü) ile belirtilen dil kullanılır. Örnek:
       --language ang_GB@latin

    --log-seviye=alan1,alan2,...
       Günlük kayıt alanlarının önem seviyelerini ayarlar. Bütün günlük alanlarını
       kapsamak   üzere   all   belirtilebilir.   Olası   önem   seviyeleri:
       error, warning, info, debug, none. Çoğu sunucu warning öntanımlı değerini kullanır,
       fakat -d seçeneği ile birlikte kullanılmadıkça deprecation için none öntanımlıdır.

    --log-precise
       günlük dosyasında zaman damgaları daha ayrıntılı gösterilir.

    --log-strict
       günlük iletilerinin önem seviyesi. Günlük alanlarına gönderilen bu ve daha önemli
       seviyelerdeki iletiler, zafer sonucuna bakılmaksızın birim sınamalarının başarısız
       olmasında sebep olur. Sadece -u ile kullanıldığında etkin olur.

    --logdomains[=süzgeç]
       tanımlı günlük alanlarını listeler ve çıkar (bir süzgeç belirtilmişse sadece
       belirtilenleri içerir).

    --max-fps sayı
       oyun sırasında ekrana her saniye çizilen kare sayısıdır. Değer 1 ile 1000arasında
       olmalıdır. Monitörün tazeleme hızı öntanımlıdır.

    -m, --multiplayer
       bir çok oyunculu oyunu çalıştırır. --multiplayer ile birlikte, aşağıda açıklanan
       seçenekler belirtilebilir.

    --mp-test
       çok oyunculu deneme senaryosu yükler.

    --new-widgets
       Yeni bir WIP gereci araçkutusu varsa bu seçenek onu etkin kılar. Çok deneysel
       olduğundan ve hataların çoğu bilindiğinden  bir  hata  raporu  doldurmayın.
       Kütüphanenin bölümleri kararlı sayılır ve bu anahtar olmadan da çalışacaktır.

    --nodelay
       çizgesel başarımı ölçümlemek amacıyla oyunu gecikmeler olmaksızın çalıştırır. Bu
       seçenek --nogui seçeneği tarafından kendiliğinden etkin kılınır.

    --noaddons
       kullanıcı eklentilerinin yüklenmesini iptal eder.

    --nocache
       Oyun verisinin belleklenmesini iptal eder.

    --nogui
       oyunu GUI olmadan çalıştırır. Sadece --multiplayer, --screenshot veya --plugin
       seçeneklerinden biri ile birlikte çalışır.

    --nomusic
       oyunu müziksiz çalıştırır.

    --noreplaycheck
       birim  sınamalarının  yinelenmesi  doğrulanmaya  çalışılmaz.  Yalnız  -u ile
       kullanıldığında çalışır.

    --nosound
       oyunu sesler ve müzikler olmaksızın çalıştırır.

    --password parola
       parola bir sunucuya bağlanırken diğer tercihler yoksayılarak kullanılır. Güvenli
       değildir.

    --plugin betik
       (deneysel) bir wesnoth eklentisini tanımlayan bir betik yükler. --script gibidir,
       ancak Lua dosyası, bir alt yordam olarak çalıştırılacak ve periyodik olarak
       güncellemelerle uyanacak bir işlev döndürmelidir.

    -p, --preprocess kaynak-dosya/dizin hedef-dizin
       belirtilen bir dosya/dizini önceden işler. Her dosya için bir düz metin .cfg
       dosyası ve işlenmiş bir .cfg dosyası belirtilen hedef dizine yazılacaktır. Bir
       dizin belirtilirse, bilinen önişlemci kurallarına dayanarak ardışık olarak önişlem
       ugulanır. "gata/core/macros" dizinindeki ortak makrolar, belirtilen kaynaklardan
       önce önişleme tabi tutulur. Örnek: -p ~ /wesnoth/data/campaigns/tutorial ~ /result
       Önişlemci      ile       ilgili       ayrıntılar       için
       https://wiki.wesnoth.org/PreprocessorRef#Command-line_preprocessor     adresine
       balınız.

    --preprocess-defines=TANIM1,TANIM2,...
       --preprocess seçeneği tarafından kullanılacak tanımların virgülle ayrılmış listesi.
       Eğer SKIP_CORE tanım listesinde ise "data/core" dizinine önişlem uygulanmaz.

    --preprocess-input-macros kaynak-dosya
       sadece --preprocess seçeneği tarafından kullanılır. Önişleme başlamadan önce
       eklenecek [önişlem_tanım]larını içeren dosyayı belirtir.

    --preprocess-output-macros[=hedef-dosya]
       sadece --preprocess seçeneğiyle kullanılır. Önişlemden geçmiş tüm makroları hedef
       dosyaya çıktılar. Eğer dosya belirtilmemişse, çıktılama önişlem seçeneğinin hedef
       dizinindeki   '_MACROS_.cfg'   dosyasına   yapılır.   Çıktı   dosyası
       --preprocess-input-macros seçeneğine aktarılabilir. Bu seçenek komut satırında
       --preprocess seçeneğinden önce yer almalıdır.

    --proxy
       ağ bağlatıları için vekil kullanımını etkin kılar.

    --proxy-address adres
       vekil sunucu için adres belirtir.

    --proxy-port port
       vekil sunucu için port belirtir.

    --proxy-user kullanıcı
       vekil sunucuya oturum açacak kullanıcı belirtilir.

    --proxy-password parola
       vekil sunucuya oturum açacak parola belirtilir.

    -r XxY, --resolution XxY
       ekran çözünürlüğünü ayarlar. Örnek: -r 800x600.

    --render-image resim çıktı
       resim yolu işlevleri için geçerli bir wesnoth 'resim yolu dizesi' alır ve bir .png
       dosyasına      çıktılar.      Resim      yolu      işlevleri
       https://wiki.wesnoth.org/ImagePathFunctionWML adresinde belgelenmiştir.

    -R, --report
       oyun dizinlerini ilklendirir, hata raporlarında kullanıma uygun derleme bilgileri
       basar ve çıkar.

    --rng-seed sayı
       rasgele sayı üretecini sayı ile tohumlar. Örnek: --rng-seed 0.

    --screenshot harita çıktı
       ekranı ilklendirmeksizin harita ekran görüntüsünü çıktı dosyasına yazar.

    --script dosya
       istemciyi yönetecek Lua betiğini içeren dosya (deneyseldir).

    -s[konak], --server[=konak]
       varsa belirtilen sunucuya, yoksa tercihlerde belirtilen ilk sunucuya bağlanılır.
       Örnek: --server server.wesnoth.org.

    --showgui
       --nogui seçeneğini örtük olarak geçersiz kılarak oyunu GUI ile çalıştırır.

    --strict-validation
       doğrulama hatalarını ölümcül hatalar haline getirir.

    -t[senaryo], --test[=senaryo]
       küçük bir deneme senaryosu çalıştırır. Senaryo bir [deneme] WML etiketi ile
       tanımlanmalıdır. test öntanımlıdır. [micro_ai] yapay zekasının bir deneme gösterimi
       micro_ai_test ile başlatılabilir. Seçenek --nogui seçeneğini örtük olarak uygular.

    --translations-over yüzde
       oyun içi dil listesinde göstermek için standart çeviri tamamlanma oranını yüzde ile
       belirtilen değere ayarlar. Geçerli değerler 0 ile 100 arasındadır.

    -u, --unit senaryo
       birim sınaması olarak belirtilen deneme senaryosunu çalıştırır. Örtük olarak
       --nogui uygular.

    --unsafe-scripts
       paketi Lua betiklerinde kullanılabilir kılar, böylece keyfi paketler yüklenebilir.
       Güvenilmez betiklerle kullanmayın! Bu işlem Lua betiğine wesnoth çalıştırılabiliri
       ile aynı yetkileri sağlar.

    --userconfig-dir isim
       kullanıcı yapılandırma dizini olarak  *n*x  türevlerinde  $HOME,  windows'ta
       "Belgelerim\Oyunlarım" dizini altında isim dizini kullanılır. Ayrıca, $HOME veya
       "Belgelerim\Oyunlarım" dışında bir yapılandırma dizinini de mutlak yolunu belirtmek
       suretiyle kullanabilirsiniz. Windows'ta ayrıca, yolu ".\" veya "..\" ile başlatarak
       sürecin çalışma dizinine göreli bir dosya yolu da belirtebilirsiniz. X11 altında
       bu,  öntanımlı olarak $XDG_CONFIG_HOME veya $HOME/.config/wesnoth olup diğer
       sistemlerde kullanıcı verisi dizinidir.

    --userconfig-path
       Kullanıcı yapılandırma dizininin yolunu basar ve çıkar.

    --userdata-dir dizin
       kullanıcı  verisi  dizini  olarak  *n*x  türevlerinde  $HOME,  windows'ta
       "Belgelerim\Oyunlarım" dizini altında isim dizini kullanılır. Ayrıca, $HOME veya
       "Belgelerim\Oyunlarım" dışında bir kullanıcı verisi dizinini de mutlak yolunu
       belirtmek suretiyle kullanabilirsiniz. Windows'ta ayrıca, yolu ".\" veya "..\" ile
       başlatarak sürecin çalışma dizinine göreli bir dosya yolu da belirtebilirsiniz

    --userdata-path
       kullanıcı verileri dizininin yolunu basar ve çıkar.

    --username kullanıcı
       bir sunucuya bağlanırken kullanıcı diğer tercihler yoksayılarak kullanılır.

    --validcache
       önbelleğin geçerli olduğu varsayılır. (tehlikeli)

    -v, --version
       sürüm numarasını gösterir ve çıkar.

    -w, --windowed
       oyunu pencereli kipte çalıştırır.

    --with-replay
       --load seçeneğiyle yüklenen oyun tekrar oynatılır.

--multiplayer ile belirtilebilecek seçenekler

    Taraf belirtilen çok oyunculu seçenekleri taraf ile imlenmiştir. taraf yerine ilgili
    tarafın numarası yazılır. Seçilen senaryodaki olası oyuncu sayısına bağlı olmakla birlikte
    bu im genellikle 1 veya 2 olur.

    --ai-config taraf:değer
       belirtilen tarafın yapay zeka denetleyicisi için yüklenecek yapılandırma dosyasını
       seçer.

    --algorithm sayı:değer
       YZ denetleyicisi tarafından belirtilen taraf için kullanılacak standartdışı bir
       algoritma seçer. Algoritma, "data/ai/ais" veya "data/ai/dev" altındaki bir çekirdek
       ya da bir eklenti tarafından tanımlanmış bir algoritmadaki bir [ai] etiketi ile
       tanımlanır. Mevcut değerler şunlardır: idle_ai ve experimental_ai.

    --controller sayı:değer
       tarafı kimin oynayacağı belirtilir. Olası değerler: human. ai ve null. (sırayla
       insan, yapay zeka ve hiçbiri).

    --era değer
       Bu seçenek oyunu öntanımlı (Default) çağ yerine değer ile belirtilen çağda oynamak
       için kullanılır. Çağ bir kimlik ile belirtilir. Çağlar data/multiplayer/eras.cfg
       dosyasında tanımlanmıştır.

    --exit-at-end
       oyuncunun tıklamasını gerektiren zafer/yenilgi penceresi gösterilmeden senaryo
       bitiminde oyundan çıkılır. Bu ayrıca betikli başarım ölçümlemesi yapılırken de
       kullanılır.

    --ignore-map-settings
       harita ayarları yerine öntanımlı değerler kullanılır.

    --label etiket
       yapay zekalar için etiket belirtir.

    --multiplayer-repeat değer
       bir çok oyunculu oyunun değer kere tekrarlar. Betikli başarım ölçümlemesi için en
       iyi sonuç --nogui seçeneğiyle birlikte alınır.

    --parmtaraf=isim:değer
       tarafla ilgili ek değiştirgeleri ayarlar. Bu değiştirgeler --controller  ve
       --algorithm seçenekleriyle ilgilidir. Sadece kendi saldırı arayüzünü tasarlamak
       isteyen kişilerin işine yarar. (Yeterince iyi belgelenmemiştir.)

    --scenario değer
       kimliği belirtilen çok oyunculu senaryoyu seçer. Öntanımlı senaryo  kimliği
       multiplayer_The_Freelands'dır.

    --side taraf:değer
       Bu taraf için geçerli çağdan birlik seçmek için kullanılır. Birlikler kimlikleriyle
       belirtilirler. Birlikler data/multiplayer.cfg dosyasında tanımlanmıştır.

    --turns değer
       seçilen senaryonun el sayısını sınırlamak için kullanılır. Öntanımlı olarak el
       sınırı yoktur.

ÇIKIŞ DURUMU

    Normal çıkış durumu 0'dır. 1 çıkış durumu bir (SDL, video, fontlar, vb.) ilklendirme
    hatasını gösterir. 2 çıkış durumu, komut satırı seçeneklerinde hata olduğunu gösterir.
    Birim sınamalarını çalıştırırken ( -u ile), çıkış durumu farklıdır. 0 çıkış durumu,
    sınamanın başarılı olduğunu ve 1 başarısız olduğunu gösterir. 3 çıkış durumu, sınamanın
    geçtiğini ancak geçersiz bir yeniden oynatma dosyası üretildiğini gösterir. 4 çıkış
    durumu, sınamanın geçtiğini ancak yeniden oynatma dosyasının hatalar ürettiğini gösterir.
    Bu son ikisi, yalnızca --noreplaycheck kullanılmazsa döndürülür. 2 çıkış durumu, --timeout
    seçeneğiyle kullanıldığında sınamanın zaman aşımına uğradığını gösterir.

YAZAN

    David White <davidnwhite@verizon.net> tarafından yazılmıştır.
    Nils   Kneuper   <crazy-ivanovic@gmx.net>,   ott   <ott@gaon.net>  ve  Soliton
    <soliton.de@gmail.com> tarafından yeniden düzenlenmiştir.
    Bu kılavuz sayfası ilk defa Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org> tarafından yazılmış ve
    Nilgün Belma Bugüner <nilgun@belgeler.org> tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
    oyunun ana sayfasını ziyaret etmeyi unutmayın: http://www.wesnoth.org/

TELİF HAKKI

    Copyright © 2003-2019 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümünün (GPLv2) koşullarına bağlı
    kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde hiçbir
    garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile
    garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    wesnothd(6)