Provided by: man-db_2.9.1-1_amd64 bug

İSİM

    accessdb - man-db veritabanının içeriğini insan tarafından okunabilir bir biçimde dök

ÖZET

    /usr/sbin/accessdb [-d?V] [<index-file>]

AÇIKLAMA

    accessdb bir man-db veritabanında bulunan verileri insan tarafından okunabilir bir biçimde
    çıktılar.  Varsayılan olarak, verileri  /var/cache/man/index.<db-type>,  alanlarından
    dökecektir; burada <db-type>, kullanılan veritabanı kitaplığına bağımlıdır.

    accessdb'ye bir argüman vermek bu öntanımlı değerin üzerine yazılacaktır.

SEÇENEKLER

    -d, --debug
       Hata ayıklama bilgisini göster.

    -?, --help
       Bir yardım iletisi göster ve çık.

    --usage
       Kısa kullanım iletisini göster ve çık.

    -V, --version
       Sürüm bilgisini göster.

YAZAR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).