Provided by: man-db_2.9.1-1_amd64 bug

İSİM

    mandb - kılavuz sayfası index önbellekleri oluştur veya güncelle

ÖZET

    mandb [-dqsucpt?V] [-C file] [manpath]
    mandb [-dqsut] [-C file] -f filename ...

AÇIKLAMA

    mandb is used to initialise or manually update index database caches. The caches contain
    information relevant to the current state of the manual page system and the information
    stored within them is used by the man-db utilities to enhance their speed and
    functionality.

    Bir dizin oluştururken veya güncellerken, mandb kötü ROFF .so istekleri, sahte kılavuz
    sayfası dosya adları ve whatis'in çözümlenemediği manuel sayfalar konusunda uyarır.

    İsteğe bağlı iki nokta üstüste ile ayrılmış yolla mandb sağlanması, man-db yapılandırma
    dosyası içinde bulunan bilgilerden belirlenen iç sistem kılavuz sayfa hiyerarşisi arama
    yolunu geçersiz kılacaktır.

VERİTABANI ÖNBELLEKLERİ

    mandb, aşağıdaki veritabanı türlerinden herhangi birinin desteği ile derlenebilir.

    İsim     Tür          Asenkron  Dosya İsmi
    ────────────────────────────────────────────────────────────────
    Berkeley db  İki ağaç        Evet    index.bt
    GNU gdbm   Hash'lenmiş      Evet    index.db
    UNIX ndbm   Hash'lenmiş      Hayır   index.(dir|pag)

    Eşzamansız güncellemeleri destekleyen bu veritabanı türleri, alışılmadık derecede fesih
    durumunda olası bozulmalar pahasına geliştirilmiş hız sağlar.  Bunun gerçekleştiği
    olağandışı bir durumda, veritabanlarını sıfırdan yeniden oluşturmak için mandb-c
    seçeneğiyle yeniden çalıştırmak gerekebilir.

SEÇENEKLER

    -d, --debug
       Hata ayıklama bilgisini göster.

    -q, --quiet
       Hiç uyarı üretme.

    -s, --no-straycats
       Başıboş cat'lar ilgili olarak veritabanlarına bakmak ya da bunlara zaman bulmak
       için harcama yapmayın.

    -p, --no-purge
       Silinen kılavuz sayfalarını kontrol etmek ve veritabanlarından temizlemek için
       vakit harcamayın.

    -c, --create
       Varsayılan olarak, mandb daha önce oluşturulan veritabanlarını güncelleştirmeye
       çalışacaktır.  Bir veritabanı yoksa, onu oluşturur. Bu seçenek, mandb'ı önceki
       veritabanlarını silmek ve sıfırdan tekrar oluşturmak için zorlar ve --no-purge.
       anlamına gelir. Bu, bir veritabanı bozulduysa veya gelecekte yeni bir veritabanı
       depolama şeması getirildiğinde gerekebilir.

    -u, --user-db
       Sistem veritabanları oluşturmak için gereken yazma izinleri varsa bile yalnızca
       kullanıcı veritabanları oluştur.

    -t, --test
       Hiyerarşi arama yolundaki kılavuz sayfaların doğruluğunu kontrol et. Bu seçenekle,
       mandb mevcut veritabanlarını değiştirmez.

    -f, --filename
       Yalnızca verilen dosya adına ait girdileri güncelleyin. Bu seçenek genel kullanım
       için  değildir;  MAN_DB_UPDATES  seçeneğiyle derlendiğinde dahili olarak man
       tarafından kullanılır ve bir sayfanın güncel olup olmadığını bulur.  -p 'yi ima
       eder ve -c ve -s'yi devre dışı bırakır.

    -C file, --config-file=file
       ~/.manpath varsayılanı yerine bu kullanıcı yapılandırma dosyasını kullanın.

    -?, --help
       Kullanım iletisini göster, sonra çık.

    --usage
       Kısa kullanım iletisini göster ve çık.

    -V, --version
       Sürümü göster, sonra çık.

ÇIKIŞ DURUMU

    0   Başarılı program çalıştırma.

    1   Kullanım, sözdizimi ve yapılandırma dosya hatası.

    2   İşlevsel hata.

    3   Bir alt süreç başarısız oldu.

TANILAR

    Veritabanı oluşturulurken aşağıdaki uyarı iletileri yayılabilir.

    <filename>: whatis sayfa(böl) ayrıştırması başarısız
       Verilen <filename> satırından satırları çıkarma denemesi başarısız oldu. Bu
       genellikle kötü bir şekilde yazılmış bir kılavuz sayfadan kaynaklanır, ancak böyle
       birçok ileti gönderilirse, sistemin man-db whatis çözümleyici ile uyuşmayan
       standart olmayan kılavuz sayfaları ihtimali ihtimal dahilindedir. Daha fazla bilgi
       için lexgrog(1) bölümündeki WHATIS PARSING bölümüne bakın.

    <filename>: sarkan bir sembolik bağdır
       <filename> mevcut değil, ancak bir sembolik bağ tarafından başvuruluyor. Erişen
       bağın <filename>ini tanımlayabilmek için daha fazla teşhiş yayılır.

    <filename>: kötü sembolik bağ veya ROFF `.so' isteği
       <filename> varolmayan bir dosyaya ya sembolik bir bağ ya da ROFF dahil etme isteği
       içeriyor.

    <filename>: sahte dosya adı yoksayılıyor
       <filename> geçerli bir kılavuz sayfası olabilir veya olmayabilir, ancak adı
       geçersizdir. Bu genellikle, <y> kılavuz sayfa bölümüne konan kesit uzantısı <x>
       olan bir kılavuz sayfaya bağlıdır.

    <filename_mask>: rakip uzantılar
       Joker karakter <filename_mask> benzersiz değil.  Bunun nedeni genellikle aynı
       kılavuz sayfanın sıkıştırılmış ve sıkıştırılmamış bir sürümünün varlığıdır.  En
       yeni olanlar hariç hepsi göz ardı edilir.

DOSYALAR

    /etc/manpath.config
       man-db yapılandırma dosyası.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       FHS uyumlu bir evrensel index veritabanı önbelleği.

    Veritabanı önbelleği için eski konumlar şunları içerir:

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Geleneksel bir evrensel index veritabanı önbelleği.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Alternatif veya FSSTND uyumlu genel index veritabanı önbelleği.

AYRICA BAKINIZ

    lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

    Daha önce bu kılavuz sayfasındaki WHATIS PARSING bölümü, artık lexgrog(1)'un bir
    parçasıdır.

YAZAR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).