Provided by: manpages-pl_4.1.0-1_all bug

NAZWA

    truncate - zmniejsza lub zwiększa rozmiar pliku do określonego rozmiaru

SKŁADNIA

    truncate OPCJA... PLIK...

OPIS

    Jeśli podany PLIK nie istnieje, jest tworzony.

    If a FILE is larger than the specified size, the extra data is lost. If a FILE is
    shorter, it is extended and the sparse extended part (hole) reads as zero bytes.

    Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

    -c, --no-create
       nie tworzy żadnych plików

    -o, --io-blocks
       traktuje ROZMIAR jako liczbę bloków wejścia/wyjścia, a nie bajtów

    -r, --reference=PLIK-WZORC
       używa rozmiaru PLIKU-WZORC

    -s, --size=ROZMIAR
       ustawia lub dopasowuje rozmiar pliku według ROZMIARU bajtów

    --help wyświetla ten tekst i kończy pracę

    --version
       wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

    The SIZE argument is an integer and optional unit (example: 10K is 10*1024).  Units are
    K,M,G,T,P,E,Z,Y (powers of 1024) or KB,MB,... (powers of 1000). Binary prefixes can be
    used, too: KiB=K, MiB=M, and so on.

    ROZMIAR może zostać również poprzedzony jednym z następujących znaków modyfikujących: + -
    zwiększ o, - zmniejsz o, < nie więcej niż, > nie mniej niż, / zaokrągl w dół do
    wielokrotności, % zaokrągl w górę do wielokrotności.

AUTOR

    Napisane przez Padraiga Bradyego.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
    Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2020 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub
    późniejszej <https://gnu.org/licenses/gpl.html>.
    Jest  to  wolne  oprogramowanie:  można  je  zmieniać  i rozpowszechniać. Nie ma
    ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

ZOBACZ TAKŻE

    dd(1), truncate(2), ftruncate(2)

    Full documentation <https://www.gnu.org/software/coreutils/truncate>
    lub lokalnie, za pomocą info '(coreutils) truncate invocation'

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony  podręcznika  są:  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie
    przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy  w  tłumaczeniu  strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-
    list@lists.sourceforge.net>.