Provided by: manpages-pl_4.1.0-1_all bug

NAZWA

    mkfs - buduje linuksowy system plików

SKŁADNIA

    mkfs [opcje] [-t typ] [opcje-systemu-plików] urządzenie [rozmiar]

OPIS

    Ten interfejs do mkfs jest przestarzały. Proszę korzystać z narzędzia mkfs odpowiedniego
    dla danego systemu plików: mkfs.<typ>

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition.  The
    device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1, /dev/sdb2), or a regular file
    that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used
    for the filesystem.

    mkfs zwraca kod zakończenia równy 0 w przypadku powodzenia i 1 przy porażce.

    W rzeczywistości mkfs jest po prostu interfejsem do różnych poleceń budujących systemy
    plików (mkfs.typ-systemu-plików) dostępnych w Linuksie. Polecenie budowanie odpowiednie
    dla danego typu systemu plikowego wyszukiwane jest tylko w zmiennej środowiskowej PATH.
    Proszę przeglądnąć strony podręcznika właściwe dla poleceń budowania konkretnych systemów
    plików, aby dowiedzieć się więcej.

OPCJE

    -t, --type typ
       Określa typ tworzonego systemu plików. Jeśli nie podano, używany jest domyślny
       (obecnie ext2).

    opcje-systemu-plików
       Opcje specyficzne dla danego systemu plikowego, jakie mają zostać przekazane do
       faktycznego polecenia tworzenia systemu plików.

    -V, --verbose
       Wyświetla w trybie szczegółowym, włącznie ze wszystkimi opcjami specyficznymi dla
       danego systemu plików, jakie są wykonywane. Podanie tej opcji więcej niż raz,
       zapobiega wykonywaniu jakichkolwiek poleceń specyficznych dla danego systemu
       plików. Jest to przydatne tylko do testowania.

    -V, --version
       Wyświetla informacje o wersji i wychodzi (Opcja -V wyświetli informacje o wersji
       tylko gdy jest jedynym parametrem, w przeciwnym wypadku zachowa się jak --verbose).

    -h, --help
       Wyświetla ten tekst i kończy pracę.

BŁĘDY

    Wszystkie opcje ogólne muszą poprzedzać i nie mogą być łączone z opcjami specyficznymi dla
    systemu plików. Niektóre z programów tworzących  systemy  plików  nie  rozpoznają
    automatycznie wielkości urządzania i wymagają podania parametru rozmiar.

AUTORZY

    David Engel (david@ods.com)
    Fred N. van Kempen (waltje@uwalt.nl.mugnet.org)
    Ron Sommeling (sommel@sci.kun.nl)
    Niniejsza strona podręcznika została bezwstydnie zaadaptowana z wersji Remy'ego Carda do
    systemu plików ext2.

ZOBACZ TAKŻE

    fs(5), badblocks(8), fsck(8), mkdosfs(8), mke2fs(8), mkfs.bfs(8), mkfs.ext2(8),
    mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8), mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8), mkfs.vfat(8), mkfs.xfs(8)

DOSTĘPNOŚĆ

    The  mkfs  command  is  part  of  the util-linux package and is available from
    https://www.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika  są:  Wojtek  Kotwica
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>

    Niniejsze tłumaczenie jest wolną dokumentacją. Bliższe informacje o warunkach licencji
    można uzyskać zapoznając się z GNU General Public License w wersji 3 lub nowszej. Nie
    przyjmuje się ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

    Błędy  w  tłumaczeniu  strony podręcznika prosimy zgłaszać na adres <manpages-pl-
    list@lists.sourceforge.net>.