Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    GNU as - a portolható GNU assembler.

ÁTTEKINTÉS

    as [-a[dhlns] [=fjl ]] [-D] [--defsym SYM=ÉRTÉK] [-f] [--gstabs] [-I
    tvonal ] [-K] [-L] [-M | --mri] [-o objfjl ] [-R]
    [--traditional-format] [-v] [-w] [-- | fjlok ...]

    csak i960-on mkd kapcsolk:
    [-ACA|-ACA_A|-ACB |-ACC|-AKA|-AKB |-AKC|-AMC] [-b] [-no-relax]

    csak m680x0-on mkd kapcsolk:
    [-l] [-mc68000|-mc68010|-mc68020]

LEÍRÁS

    GNU as valójában nem egyetlen program, hanem egy assembler-család. Ha
    a GNU assemblert használja (vagy használta) egy architektúrán, hasonló
    fejlesztői környezetet kap akkor is, ha egy másikon használja. Minden
    verzió túlnyomórészt megegyezik a többivel, beleértve az object-fájlok
    formátumát, a legtöbb assembler-utasítást (amelyeket még pszeudo-
    opciknak szokás nevezni) és az assembler szintakszist.

    A szintakszisokat és a pszeudo-opciókat illetően, nézze meg az ` as '
    bejegyzést a info-ban (vagy a kézikönyv Using as: The GNU Assembler-
    részében).

    Az as elsősorban azért készült, hogy összerakja a GNU C-fordítójának, a
    gcc-nek a kimenetét, hogy az használható legyen a linker, az ld
    számára.  Mindemellett megpróbáltuk úgy megalkotni az as-t, hogy
    kifogástalanul összeillessze mindazt, amit egy natív assemblernek össze
    kell tudni. Ez nem jelenti azt, hogy az as mindig ugyanazt a
    szintaktikát  használja, amit az azonos architektúrán lévő többi
    assembler; például a 680x0 assembly nyelvének szintaktikáját tekintve
    számos inkompatibílis változatról tudunk.

    Minden  egyes  alkalommal,  amikor  az  as  lefut, pontosan egy
    forrásprogramot rak össze. A forrásprogram egy vagy több fájlból áll.
    (A szabványos bemenet is egy fájl.)

    Ha az as-nek nem adott meg fájlt, akkor megkísérel beolvasni egy
    bemeneti fájlt az as szabványos bemenetéről, amely általában az Ön
    terminálja. Az as-nek a ctl-D-vel tudja megmondani, hogy nincs több
    összerakandó program. Használja a ` -- '-t ha arra van szüksége, hogy
    a parancssorban meghatározza a szabványos bemenetfájl nevét.

    Az  as  figyelmeztetéseket  és hibaüzeneteket írhat a szabványos
    hibafájlba (általában ez az Ön terminálja). Ez nem fordul elő, ha az
    as-t  egy  fordító  futtatja.  A  figyelmeztetések  egy feltevés
    lehetőségével számolnak be, de az as egy ingatag programot is össze tud
    rakni; a hibabejelentések komoly problémákat ecsetelnek, amelyek miatt
    az összeszerkesztés is leáll.

KAPCSOLÓK

    -a   Bekapcsolja az assembly-listázást. Számos alkapcsolója van. A d
       kihagyja a debug-utasításokat. A h befordítja a magas szintű
       forráskódot; ez csak akkor lehetséges,  ha  a  forrásfájl
       megtalálható, és a programkód a -g -vel lett fordítva. Az l
       befordít egy assembly listát. Az  n  kihagyja  a  formák
       feldolgozását. Az s befordít egy szimbólumlistát. Az = fjl
       beállítja a listafájl nevét; ennek kell lennie az utolsó
       alkapcsolónak. Az alapértelmezett alkapcsolók: hls.

    -D   Ez  az  opció csak egy más assemblereket meghívó szkript
       kompatibilitásának érdekében elfogadott; nincs hatással az as-
       re.

    --defsym SYM=ÉRTÉK
       A bemeneti fájl összerakása előtt a SYM szimbólumot az ÉRTÉKre
       definiálja. Az ÉRTÉKnek egész konstansnak kell lennie. Mint C-
       nyelvben, a 0x kezdődés hexadecimális értéket jelez, a 0 kezdés
       pedig oktálisat.

    -f   ``fast (gyors)''--skip (ugrás) előfeldolgozás (feltételezve,
       hogy a forrás egy fordító kimenete).

    -I tvonal
       Hozzáadja  az  tvonalat  az  .include  direktíva keresési
       listájához.

    --gstabs
       Stabs (szimbólumtábla) debugolási információ generálása minden
       egyes  assembler  sorhoz.  Ez  segíthet  az assembler kód
       debugolásában, feltéve, hogy a debugger ezt értelmezni tudja.

    -K   Figyelmeztetés, ha eltérő táblák változtak meg  a  hosszú
       áthelyezésekhez.

    -L   Meghagyja (a szimbólumtáblában) az ` L '-el kezdődő helyi
       szimbólumokat.

    -M, --mri
       MRI-kompatíbilis módú összeszerkesztés.

    -o objfjl
       Az as object-fájl kimenetének neve.

    -R   Az adat részt a szöveg részbe zárja.

    --traditional-format
       A natív assembler formátum használata, ha lehetséges.

    -v   Megjeleníti az as verziószámát.

    -W   Elhallgatja a figyelmeztető üzeneteket.

    -- | fjlok...
       Az összeszerkesztendő forrásfájlok, vagy a szabványos bemenet
       (--)

    -Avar (Ha Intel 960-asra van belltva.) Meghatározza, hogy a 960-as
       architektúrának mely változata a cél.

    -b   (Ha Intel 960-asra van belltva.) Kód hozzáadása az elágazások
       statisztikáinak begyűjtéséhez.

    -no-relax
       (Ha  Intel  960-asra  van  belltva.)  Nem módosítja az
       összehasonlít-és-dönt utasításokat a hosszú átmozgatásokhoz;
       hibaüzenet, ha szükséges.

    -l   (Ha Motorola 68000-esre van belltva).
       Rövid hivatkozások a meghatározatlan szimbólumokra, két szó
       helyett egyre.

    -mc68000|-mc68010|-mc68020
       (Ha Motorola 68000-esre van belltva).
       Meghatározza a célprocesszort a 68000-es családon belül (az
       alapértelmezett a 68020-as).

    A kapcsolók sorrendje tetszőleges, sőt a fájlnevek előtt, után és
    között is lehetnek, viszont a fájlnevek sorrendje fontos.

    ` -- ' (két elválasztójel) a szabványos bemenet fájl meghatározott
    nevei,  mint  egyike  a  fájloknak,  amelyet  as-nek össze kell
    szerkesztenie.  Kivéve a ` -- ' kapcsolót, bármely  parancssori
    argumentum, amely kötőjellel kezdődik (` - '), egy kapcsoló. Mindegyik
    módosítja az as viselkedését, de egyik sem változtatja meg egy másik
    hatását.  Egy kapcsoló a ` - '-ből áll, melyet egy vagy több betű
    követ; a betűk állása (kisbetű-nagybetű) fontos. Az összes kapcsoló
    opcionális.  Az ` -o ' kapcsolót pontosan egy fájlnév követhet, amely
    közvetlenül a kapcsoló betűje  után  is  kezdődhet  (a  régebbi
    assemblerekkel  való  kompatibilitás  érdekében),  de a következő
    parancssori argumentum is lehet (GNU szabvány).

    Az alábbi két parancssor ekvivalens:
    as -o az-object-fájl.o pusmog.s
    as -oaz-object-fájl.o pusmog.s

LÁSD MÉG

    Az `as' bejegyzést az info-ban: Using as: The GNU Assembler ; gcc(1),
    ld(1).

MÁSOLÁSI JOGOK

    Copyright (C)) 1996 Free Software Foundation, Inc.

    Mindenki számára engedélyezzük, hogy teljes másolatot készítsenek és
    terjesszenek erről az iratról, azzal a kikötéssel, hogy a copyright
    megjegyzés és ez az engedély fel legyen tüntetve minden másolaton.

    Engedélyezzük, hogy ezen irat megváltoztatott verzióit másolják és
    terjesszék - a teljes másolatra vonatkozó kikötéssel - , feltéve, hogy
    a teljes leszármazott munka ezzel a copyright megjegyzéssel megegyező
    engedélyekkel bírjon.

    Engedélyezzük ennek az iratnak más nyelvre történt  fordításának
    másolását  és  terjesztését a fenti feltételek szerint, azzal a
    különbséggel, hogy ezt az engedélyező megjegyzést - a Free Software
    Foundation által elfogadott - fordításban is lehet közölni.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>